Rozlúčka so sestrou farárkou Petrou Rollerovou

V hlbokom zármutku vám oznamujeme, že sestra farárka Petra Rollerová z cirkevného zboru v Ulme-Böfingene skonala po dlhej, ťažkej chorobe vo veku 50 rokov. Posledná rozlúčka s ňou bude 7. apríla 2010 o 13.45 hod. v Ulme.

Sestra farárka Petra Rollerová bola koordinátorkou pre ECAV na Slovensku ohľadom zahraničnej pomoci z farárskeho spolku Württemberskej cirkvi. Cirkevný zbor v Ulme-Böfingene, kde dlhé roky pôsobila ako zborová farárka, mal dlhoročné partnerstvo s Cirkevným zborom CZ ECAV Bratislava-Petržalka.

Na poslednú rozlúčku so sestrou farárkou Rollerovou dnes odcestujú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a predseda Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku (ZED) Jaroslav Matys.

Fotografia je zo zasadnutia Zboru biskupov ECAV na Slovensku s predstaviteľmi ZED a so zástupcami farárskych spolkov vo Württembersku a Durínsku 27. 4. 2007 na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene.

-eš- | 6.4.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart