Prečítajte si v EPST č. 27 - 2017

Kríza duchovného v úrade neznamená krízu úradu cirkvi. Ide pri nej o krízu duchovného, ordinovaného v službe cirkvi. Týka sa farárov v úrade, ktorý zastávajú a v ktorom si majú pred Pánom Bohom a pred ľuďmi počínať zodpovedne. Aké bývajú najčastejšie príčiny takejto krízy a ako ju riešiť? Odpovede hľadá najnovšie číslo EPST.

Do srdca a mysle je dvojstrana, ktorá čitateľom Posla ponúka vždy niečo zaujímavé na zamyslenie a uvažovanie nad otázkami viery. Tentoraz na nej nájdete príbeh o starej krhle, ako aj pútavé čítanie o cestovaní biblickou krajinou Etiópiou.

V spravodajskom servise sa dozviete, akým dopravným prostriedkom – a prečo – cestovali evanjelici z Moravského Lieskového do Wittenbergu. Môžete si prečítať, ako sa k spolupráci štátu a cirkvi vyjadril premiér Fico počas cyrilo-metodských osláv na Devíne. Neobišli sme ani aktuálne dianie v Nemecku, kde schválili manželstvá homosexuálnych párov.

Názorom Pavla Delingu pokračuje diskusia o reštrukturalizácii cirkvi. No a napokon sa s Milanom Nosálom opäť vydáme do farárskej rodiny jeho detstva, tentoraz s hlavným motívom: ako farársky syn skúšal manuálne pracovať.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 1.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart