Prečítajte si EPST č. 6 - 2018

Pôst je vraj najnáročnejším obdobím cirkevného roka. Čas očakávania, čas pokánia. Aký má byť skutočný kresťanský pôst? Odpovede na otázky, ktoré súvisia s obdobím pôstu, nájdete v 6. čísle Evanjelického posla.

Dozviete sa aj to, kedy sa v našej cirkvi začína pôst a či je dovolené konať počas neho sobáše. Prezradíme vám i to, aký ekologický motív bude sprevádzať tohtoročný pôst v ECAV na Slovensku.

Homília Jána Dobáka upriamuje pozornosť na naplnenie našich potrieb v Kristovi. Biblický výklad sa zameriava na Józuu, mocného a udatného vojvodcu. Pokračujeme i v seriáli zo života evanjelického farára Ondreja Koča st. V tejto časti si zaspomína na svoje gymnaziálne štúdiá. Predstavíme vám i plaveckú majsterku z Gočova Vandu Kračúnovú.

V Teologickej encyklopédii Ján Ľachký priblíži osobnosť Dietricha Bonhoeffera, mučeníka na ceste kríža. Prinesieme vám i príbeh Elieho Wiesela, poslednej veľkej autority holokaustu.

Zavítame do cirkevného zboru v Soli a ponúkneme vám čerstvú novinku z vydavateľstva Tranoscius: knihu Jany Bodnárovej Čas a (bez) čas.
Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 1. polrok: 16,90 €.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart