Prečítajte si EPST č. 3 - 2018

Byť farárom vraj znamená byť svojmu cirkevnému zboru a jeho členom k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Napriek tomu sa v našej cirkvi nájdu duchovní, ktorí popri farárskom povolaní zvládajú aj úväzky v iných zamestnaniach.

Niektorí z nich tvrdia, že „civilné“ pracovisko im ponúka novú skúsenosť a prináša iný pohľad na ich „hlavné“ farárske povolanie. Prečo je dobré okúsiť aj inú prácu a za akých podmienok to možno popri zbore stihnúť? O tom hovorí téma 3. čísla Evanjelického posla, ktoré vám okrem iného prináša:

- biblický výklad o Jozefovi v cykle Strážcovia Božieho ľudu

- pohľad do cirkevného zboru v Poprade, ktorý bude dejiskom rozhlasového prenosu služieb Božích

- rozhovor s právnikom Jurajom Čechom aj o kultivovanej komunikácii medzi evanjelikmi

- zamyslenie o Božom mlčaní

- úvahu nad hrozbou veštenia prostredníctvom televíznych relácií

- príbeh o tom, čo spôsobil jeden oneskorený list

- avízo na novú knihu Juraja Bándyho Desatoro a Apoštolské vierovyznanie

Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 1. polrok: 16,90 €.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 22.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart