Prečítajte si EPST č. 24 - 2018

Evanjelický posol č. 24 predstavuje kandidátov na generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu VD. Môžete si ho prečítať aj na adrese:
www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-24-2018

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart