Prečítajte si v EPST č. 22

Evanjelický posol č. 22 vyšiel „zahalený“ do čiernej titulnej strany. Dôvodom sú udalosti z dvoch kandidačných porád - na voľby generálneho predsedníctva a dozorcu Východného dištriktu. Prinášame informácie o aktuálnom dianí po kandidačných poradách aj o výsledkoch daňovej kontroly...

Výsledkom kandidačných porád je nedemokratické odstavenie troch kandidátov - Milana Krivdu, Jaroslava Mervarta a Imricha Lukáča, ktorí sú v cirkvi známi predovšetkým tým, že trpezlivo poukazujú na všetky nekalé praktiky, nehospodárne nakladanie s majetkom a porušovanie cirkevnoprávnych predpisov. Za ich snahu o transparentnú cirkev sa im dostalo krutého verdiktu: členovia kandidačných porád si evidentne neželajú, aby sa o problémoch v cirkvi hovorilo otvorene, a tak zdvihli ruky za to, aby títo traja funkcionári už ďalej nemohli zastávať vysoké posty v ECAV.

Aktuálnemu dianiu po kandidačných poradách je venovaný článok Jaroslava Mervarta „Vybrali si Barabáša“, v ktorom reaguje na skutočnosť, že kandidačná porada na generálne predsedníctvo nedovolila Imrichovi Lukáčovi uchádzať sa o pokračovanie vo funkcii generálneho dozorcu, no do volieb na tento post ďalej posunula Jána Brozmana, dosluhujúceho dozorcu Východného dištriktu...

Posol však v tomto čísle prináša i ďalšie závažné témy - jednou z nich je informácia o výsledkoch daňovej kontroly, ktorá potvrdila varovné slová Imricha Lukáča: cirkev kvôli daňovým machináciám bývalého vedenia Reformaty čakajú obrovské finančné sankcie. Toto číslo Evanjelického posla „odomykáme“ pre širokú evanjelickú verejnosť, aby si na základe relevantných informácií mohla urobiť obraz o tom, čo sa deje (nielen) okolo volieb na najvyššie cirkevné posty. Prístup k nemu je na adrese:
www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-22-2018

Zuzana Zimániová, redaktorka, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 2.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart