Prečítajte si v EPST č. 23

Príčiny dnešnej krízy v Európe musíme hľadať v duchovnej oblasti. Len viera je totiž matkou sily. Akú vieru však žije Európa? Túto otázku si kladieme v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

Dvojstrana Do srdca a mysle nás zavedie do čias, keď sa medzi kráľom Žigmundom a husitmi konali rokovania v Bratislave. V cykle 500 rokov reformácie zas hľadáme odpoveď na to, kde sa vzala myšlienka jednoty kresťanských cirkví v rôznosti.

Na spravodajských stranách sa dozviete, kto získal pásma v súťaži Duchovná pieseň a v ktorom meste čoskoro otvoria novú evanjelickú škôlku.

Prezradíme i príbeh o tom, ako barónka Príleská obišla Tolerančný patent pri stavbe kostola v Zemianskom Podhradí.

V rozhovore s farárkou a spirituálkou Janou Ďuranovou sa dočítate, ako možno skĺbiť prácu zborovej farárky a duchovnej správkyne v cirkevnej škole.

V čísle nechýba ani informácia z tohtoročnej Biblickej olympiády – aj s menami víťazov.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 6.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart