Pozvánka na pietnu slávnosť k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave

Nadácia M. R. Štefánika a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR vás pozývajú v piatok 4. mája 2012 o 19.00 hod. na pietny akt položenia vencov k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave pri príležitosti 93. výročia jeho tragickej smrti.

Na pietnom akte sa zúčastnia štátni predstavitelia Slovenskej republiky, zástupcovia miestnej samosprávy, zastupiteľských zborov, zástupcovia slovenských krajanov zo srbskej Vojvodiny a ďalšie osobnosti. Organizátori pozývajú aj širokú verejnosť a mládež.

Týmto podujatím Nadácia Milana Rastislava Štefánika pokračuje v tradícii každoročného položenia vencov ku pamätníku slovenského politika, astronóma, francúzskeho generála, spoluzakladateľa slobodnej Česko-Slovenskej republiky v deň jeho smrti.

Nadácia Milana Rastislava Štefánika vznikla v roku 1993 s cieľom podporovať rozvoj demokracie a modernej občianskej spoločnosti, občianskych aktivít a iniciatív, predovšetkým v oblasti rozvíjania duchovných hodnôt, pozitívneho myslenia a hodnotových orientácií, tvorbu a realizáciu výchovno-vzdelávacích programov a osvetovej činnosti v zhode so životnou filozofiou a činnosťou M. R. Štefánika. Počas svojej doterajšej existencie sa nadácii podarilo zrealizovať viacero projektov orientovaných na obnovu myšlienkového odkazu M. R. Štefánika, rozvíjanie medzinárodných stykov, spolupráce a dobrých vzťahov, ktoré tradične spájajú Slovákov, Čechov, Francúzov, Talianov, Američanov a ďalšie národy. Významná oblasť aktivít nadácie bola orientovaná tiež do oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, ochrany a obnovy pamiatok, zriaďovania pamätných expozícií, súvisiacich s ústrednou osobnosťou našich novodobých dejín M. R. Štefánikom. Predsedom správnej rady nadácie je prof. Dušan Bakoš, podpredsedami sú prof. Ján Bahna a PhDr. Štefan Holčík, čestným predsedom prof. Ján Fuska.

Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, situovaný na novovytvorenom areáli Eurovea pred novou budovou Slovenského národného divadla na Dunajskom nábreží, bol slávnostne odhalený 4. mája 2009. Koncept pôvodného pamätníka vytvoril v 30. rokoch Štefánikov osobný priateľ český sochár Bohumil Kafka. Pamätník dokončili v roku 1938 na dnešnom Námestí Ľudovíta Štúra, kde však nevydržal dlho. Najprv fašistický režim odstránil sochu leva, symbol česko-slovenských légií, ktorých zakladateľom bol práve Štefánik, a v 50. rokoch dielo skazy dokončil komunistický režim odstránením a roztavením sochy Štefánika. Cestu pre návrat Pamätníku M. R. Štefánika do Bratislavy otvorili poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v decembri 2003 prijali uznesenie o jeho znovupostavení a situovaní na dunajské nábrežie pred budovou novostavby Slovenského národného divadla. Základný kameň znovupostavenia pamätníka bol slávnostne položený 4. mája 2004. Po piatich rokoch zdolávania administratívnych procesov, zabezpečovania finančných prostriedkov na realizáciu zámeru, znovuodliatia sochy M. R. Štefánika a trvalého premiestnenia sochy leva sa napokon pamätník do Bratislavy vrátil a dnes dôstojne dotvára ako nová dominanta námestie nového centra Bratislavy – areálu Eurovea, námestie, ktoré nesie od 1. augusta 2011 pomenovanie Námestie M. R. Štefánika.

Vložené 2. 5. 2012

Ján Juráš, jan@juras.sk | 3.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart