O J. M. Szeberinyim

Prednášku o vojenskom farárovi Jánovi Michalovi Szeberinyim predniesol brat farár v. v. ThDr. Ivan Tóth na stretnutí duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR 7. apríla 2010 na GBÚ.

Milí oltárni bratia na čele s bratom generálnym duchovným!...
Ďakujem Bohu za toto stretnutie s vami.
Bol som pozvaný predniesť vám niečo o Jánovi Michalovi Szeberinym. A tak pripravil som si akoby fakultnú dvojhodinovku, trvajúcu 90 minút bez prestávky...
Lenže 8. marca som dostal list od br. Mgr. Ondrejčina a v ňom limitovaný čas na prednášku v trvaní cca 20 minút. A tak veľkú časť z chystanej prednášky vypúšťam.
Uvedomujem si, že ste absolventi EBF UK, teda aj všeobecných a cirkevných dejín, čo ma uspokojilo ten viacstranový koncept prednášky skrátiť a začať uprostred zmienky o Cisárskom patente 1859.
Zo života Szeberinyiho.

Ivan Tóth  | 28.4.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart