Médiá na Veľkú noc 2017

Veľký piatok 14. 4. 10.00 hod. – STV Jednotka – pašiové služby Božie – priamy prenos z Badína; káže M. Krivda 15.05 hod. – Rádio Regina – pašiové služby Božie – priamy prenos z Obišoviec; káže J. Petro 19.55 hod. – STV Jednotka – sviatočný príhovor generálneho biskupa M. Klátika 1. slávnosť veľkonočná 16. 4. – 10.00 hod. – TA3 – priamy prenos z Hlohovca; káže M. Klátik; piesne ES č. 121, 124, 131, 125, 136, A 33

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart