KONCERT P. MICHALICU

Spojená škola, Evanjelický a.v. cirkevný zbor a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote Vás pozývajú na koncert

Petra Michalicu - husle

Viery Bartošovej - klavír


V Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote dňa 8.10.2009 o 18:00 hod.

Odznejú skladby Bacha, Vivaldiho, Mozarta, Bethovena, Smetanu ...
Cena vstupenky: 3 €

Predaj vstupeniek:
- sekretariát Spojenej školy, Športová 1
- TIC Rimavská Sobota

-eš- | 30.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart