< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >

Vianočný pohľad

Dlhodobo pozorujem - je tu snaha urobiť z Vianoc výlučne súkromnú záležitosť. Neskúmam hlbšie, či je to súčasť koncepcie alebo únik. Jedno i druhé pokladám za choré. Aj keď si v plnosti uvedomujem posolstvo Vianoc - zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom – že nebo sa sklonilo k zemi a napísalo na celú zem: milujem, predsa: Vianoce sú vždy pre mňa aj akýmsi lakmusovým papierom. Je tak preto, že aj napriek vítanému intímnemu vianočnému dotyku,...

 

Daniel Šovc | 24.12.2006

viac

Adventný modlitebný týždeň 2006

Jonáš Posolstvo adventného modlitebného týždňa (AMT) by malo byť očakávaním na už sa blížiaci príchod Pánov cez Vianoce, keď svetu začína nový život; s narodeným Ježišom pôjdeme dopredu: aby sme spoznávali veci okolo seba a v sebe, aby sme sa učili, aby sme boli uzdravovaní z našich chorôb a neduhov, aby sme boli Jeho svedkami a napokon aby sme boli naplnení Jeho Duchom a uvedení do Jeho slávy v...

 

Ľubo Beňo | 16.12.2006

viac

O Vianociach vo farárskej rodine hovoríme s Oľgou Klátikovou z Bratislavy – Petržalky

V rodinách evanjelických farárov sú vianočné sviatky spravidla náročným obdobím frekventovanej kňazskej služby. V Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (ECAV), je nemálo cirkevných zborov (CZ), kde sú zborovými farármi manželské dvojice. Takou bola donedávna aj Bratislava – Petržalka, kde vedno s Oľgou Klátikovou bol zborovým farárom i jej manžel, súčasný generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. O tom, ako sa v rodine generálneho biskupa ECAV chystajú...

 

Eva Bombová | 15.12.2006

viac

Rozhovor s Annou Predmerskou o adventných piesňach

Hovoríme s docentkou Mgr. art. Annou Predmerskou – Zúrikovou, prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre vzdelávaciu činnosť

 

Pripravila: Eva Bombová | 28.11.2006

viac

November uzatvára nedeľa večnosti

Bratislava – Pretože v tomto roku je posledná novembrová nedeľa zároveň poslednou v cirkevnom roku - nový otvorí 3.12. 2006 prvá adventná nedeľa, kňazi a veriaci sa v evanjelických chrámoch budú zamýšľať i nad tým, aké diela vykonali vedno od vlaňajšieho adventu. Členovia cirkevných zborov na Slovensku hovoria okrem toho na službách Božích najmä o téme večnosti. V ECAV na Slovensku, podobne ako v protestantských cirkvách najmä v nemecky hovoriacich a...

 

Eva Bombová | 26.11.2006

viac

Evanjelici si pripomenuli Pamiatku reformácie

Bratislava – Na severnú bránu zámockého kostola vo Wittenbergu pribil 31. októbra 1517 svojich 95 výpovedí Martin Luther a tento deň je pre protestantov na celom svete sviatočným. Na bohoslužbách a ďalších slávnostných podujatiach, pripomenuli si Pamiatku reformácie aj členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). V Prešove sa napríklad uskutočnili v cirkevnom zbore už tradičné Reformačné dni, v tomto roku i s medzinárodnou účasťou a pre členov...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 3.11.2006

viac

Piata pôstna nedeľa - Smrtná, Iudica

Názov piatej pôstnej nedele Iudica (Posúď ma) je odvodený od prvého verša 43. žalmu: „Prisúď mi právo, Bože, a zasaď sa o môj spor proti neláskavému národu, osloboď ma od muža ľstivého a zvráteného!“

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.3.1998

viac

l. pôstna nedeľa (Invocavit – Bude ma vzývať – Žalm 91, 15)

2Kor 6, 1 – 10; Mt 4, l – 11 Evanjelium tejto nedele podáva udalosť o pokúšaní Ježiša, ktorému sa podrobil po 40-dňovom pôste na púšti. Bolo to veľmi dobre premyslené pokúšanie.

 

Ľ. Muntág | 8.2.1998

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart