Sústrastný list talianskemu veľvyslancovi

Generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku a celej našej ECAV na Slovensku vyjadril sústrasť talianskemu veľvyslancovi v SR v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré postihlo centrálne Taliansko.

V liste veľvyslancovi Talianskej republiky v SR Robertovi Martinimu vyslovil hlbokú sústrasť rodinám pozostalých, ako aj prosbu k milostivému Pánu Bohu, aby držal ochrannú ruku nad zranenými aj nad ľuďmi z postihnutých miest, ktorí pri tomto nezvyčajne silnom zemetrasení prišli o svoje domovy.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 26.8.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart