Reakcia na článok v Pravde zo 6. 6. 2018

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku protestuje proti spôsobu, akým sú v článku „Klátikovci“ vyzývajú na bojkot, ktorý denník Pravda uverejnil 6. júna 2018, prezentované súčasné voľby predstaviteľov ECAV na Slovensku.

Predsedníctvo ECAV nepopiera, že tieto voľby vníma ako zásadné pre ďalšie smerovanie cirkvi a upevňovanie jej dôveryhodnosti v spoločnosti, a to z dôvodu, že je dôležité, ako sa vedenie cirkvi – terajšie i budúce – postaví k zisteným nedostatkom v nakladaní s cirkevnými nehnuteľnosťami. Je nám ľúto, že novinári denníka Pravda nepostrehli túto základnú líniu prebiehajúceho sporu ohľadom daňových podvodov, ktoré sa, žiaľ, v cirkvi udiali, a to aj z dôvodu „zhovievavosti“ niektorých členov cirkevných orgánov. Terajšiemu Predsedníctvu ECAV záleží na tom, aby sa veci riadne vyšetrili a aby boli vyvodené dôsledky voči zodpovedným pracovníkom aj voči tým, ktorí takéto nemorálne konanie, nezlučujúce sa poslaním cirkvi, kryli. Kandidát na generálneho dozorcu Ján Brozman je jedným z nich...

Je typické, že „liberálne“ médiá využívajú každú príležitosť na to, aby si na problémoch cirkvi prihriali svoju polievočku. Postoj ECAV k rodine a manželstvám homosexuálov vychádza z Biblie a nie je aktuálnym problémom našej cirkvi a rozdielne názory niektorých jednotlivcov nie sú tým, čo by našu cirkev rozdeľovalo.

Mrzí nás aj nepochopenie spoločného vyhlásenia všetkých registrovaných kresťanských cirkví na Slovensku k Istanbulskému dohovoru. Vnímame to tak, že toto spoločné vyhlásenie „znepokojilo“ liberálne médiá práve tým, že bolo jednotné. Médiá by zrejme rady priliali do ekumenických vzťahov „jed“, ktorý by súčasnú ekuménu narušil. V tomto kontexte vnímame aj urážlivé slová o tom, že by generálny biskup Miloš Klátik „ťahal evanjelickú cirkev pod krídla konzervatívnych katolíckych kresťanov“ či vyjadrenie, že by stál „v tieni arcibiskupa Stanislava Zvolenského“. Ekumenické vzťahy sú v súčasnosti na takej úrovni, na akej ešte nikdy v histórii neboli, o čom svedčí aj nedávna účasť najvyšších predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku na ústredných slávnostiach našej cirkvi k 500. výročiu reformácie.

Chceme občanov ubezpečiť, že nastúpený trend rovnocennej spolupráce všetkých registrovaných kresťanských cirkví a Zväzu židovských náboženských obcí v SR má pevné základy a nikomu sa ich nepodarí narušiť.

Odpoveď brata generálneho dozorcu bola uverejnená v Pravde 11. 6. 2018.

Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV na Slovensku  | 12.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart