< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

K vyhláseniu o rodine sa prihlásili aj ďalší

K vyhláseniu najvyšších predstaviteľov šiestich kresťanských cirkví na Slovensku o rodine, ktoré bolo prijaté na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave, sa pripájajú najvyšší predstavitelia ďalších kresťanských cirkví. Dnes nám bolo doručené vyhlásenie Jána Szöllosa, predsedu Rady Bratskej jednoty baptistov, ktorý sa pripojil bez výhrad k zverejnenému vyhláseniu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku k prenasledovaniu kresťanov

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Výzva na obranu prenasledovaných kresťanov

Účastníci 34. medzinárodného mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý v týždni 18. − 24. 8. 2013 sa koná v talianskom Rimini, vydali výzvu na obranu práv kresťanov, ktoré sú v mnohých krajinách sústavne porušované.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.8.2013

viac

Vyhlásenie ECAV na Slovensku k prenasledovaniu kresťanov vo svete

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na svojom zasadnutí 5. augusta 2013 prijalo vyhlásenie k súčasnej situácii kresťanov v Sýrii a Egypte, ako aj v ďalších krajinách.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.8.2013

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV k rokovaniu Vieroučného výboru ECAV a delegácie CZ ECAV Košice

Vzhľadom na nedorozumenia, ktoré vládli medzi Vieroučným výborom ECAV a vedením CZ ECAV Košice, Predsedníctvo ECAV pozvalo obidve strany na svoje zasadnutie, ktoré sa konalo 18. 2. 2013 v priestoroch GBÚ v Bratislave.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 30.5.2013

viac

Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

25. novembra 1992 poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky sa uzniesli na Ústavnom zákone č. 542/1992 Zb. o zániku ČSFR. Tým umožnili bezkonflitný vznik SR, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre oba národy dovtedy žijúce v spoločnom štáte.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 28.12.2012

viac

K článku Kde sú slovenskí ateisti

V prílohe SME TV OKO 25. 10. 2012 vyšiel článok, na ktorý reagoval historik F. Vrábel. Jeho informáciu ohľadom M. R. Štefánika odmietli uverejniť, preto si ju môžete prečítať aspoň

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2012

viac

Otvorený list Predsedníctva ECAV na Slovensku bratislavskému cirkevnému zboru

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, Predsedníctvo ECAV na Slovensku je v poslednom čase konfrontované podaniami viacerých členov Vášho cirkevného zboru, v ktorých vyjadrujú nespokojnosť s nakladaním s nehnuteľným majetkom Vášho cirkevného zboru. Tieto diskusie sa preniesli už aj na stránky slovenskej necirkevnej tlače, čo rozhodne nerobí Vášmu zboru a našej cirkvi ako celku dobré meno v okolitom svete.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.11.2012

viac

Vyhlásenie o manželstve a rodine

Materiál vypracovali členovia Vieroučného výboru ECAV na Slovensku: Mgr. Ľubomír Batka, PhD.; ThDr. Dávid Benka, PhD.; prof. ThDr. Juraj Bándy. Po zapracovaní pripomienok prítomnými členmi Vieroučného výboru bol materiál prijatý 9. 10....

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 20.10.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart