< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k extrémizmu

Na Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v nadväznosti na výsledky volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v posledných dňoch opakovane obracajú najmä médiá s otázkami týkajúcimi sa postoja evanjelickej cirkvi k extrémizmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 29.11.2013

viac

Odpovede na otázky denníka SME

Brat generálny biskup Miloš Klátik 26. 11. 2013 odpovedal na otázky, s ktorými sa na neho obrátil denník SME:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2013

viac

K vyhláseniu o rodine sa prihlásili aj ďalší

K vyhláseniu najvyšších predstaviteľov šiestich kresťanských cirkví na Slovensku o rodine, ktoré bolo prijaté na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave, sa pripájajú najvyšší predstavitelia ďalších kresťanských cirkví. Dnes nám bolo doručené vyhlásenie Jána Szöllosa, predsedu Rady Bratskej jednoty baptistov, ktorý sa pripojil bez výhrad k zverejnenému vyhláseniu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku k prenasledovaniu kresťanov

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Výzva na obranu prenasledovaných kresťanov

Účastníci 34. medzinárodného mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý v týždni 18. − 24. 8. 2013 sa koná v talianskom Rimini, vydali výzvu na obranu práv kresťanov, ktoré sú v mnohých krajinách sústavne porušované.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.8.2013

viac

Vyhlásenie ECAV na Slovensku k prenasledovaniu kresťanov vo svete

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na svojom zasadnutí 5. augusta 2013 prijalo vyhlásenie k súčasnej situácii kresťanov v Sýrii a Egypte, ako aj v ďalších krajinách.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.8.2013

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV k rokovaniu Vieroučného výboru ECAV a delegácie CZ ECAV Košice

Vzhľadom na nedorozumenia, ktoré vládli medzi Vieroučným výborom ECAV a vedením CZ ECAV Košice, Predsedníctvo ECAV pozvalo obidve strany na svoje zasadnutie, ktoré sa konalo 18. 2. 2013 v priestoroch GBÚ v Bratislave.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 30.5.2013

viac

Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

25. novembra 1992 poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky sa uzniesli na Ústavnom zákone č. 542/1992 Zb. o zániku ČSFR. Tým umožnili bezkonflitný vznik SR, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre oba národy dovtedy žijúce v spoločnom štáte.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 28.12.2012

viac

K článku Kde sú slovenskí ateisti

V prílohe SME TV OKO 25. 10. 2012 vyšiel článok, na ktorý reagoval historik F. Vrábel. Jeho informáciu ohľadom M. R. Štefánika odmietli uverejniť, preto si ju môžete prečítať aspoň

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart