< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Vyjadrenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku ku februárovému referendu

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa k pripravovanému referendu, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015, vyjadril v Pastierskom liste Zboru biskupov ECAV na Slovensku. Tento pastiersky list bol v evanjelických chrámoch Božích čítaný na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.2.2015

viac

Predstavitelia cirkví vyjadrili Francúzom podporu po teroristických útokoch

Predstavitelia najväčších cirkví na Slovensku 12. januára 2015 reagovali na minulotýždňový teroristický útok proti redakcii francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo a košer obchodu v Paríži spoločným vyhlásením.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.1.2015

viac

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k problematike požehnania

Zdrojom a darcom každého požehnania je Boh. Hospodin ako darca požehnania je osobná vôľa, a nie neosobná sila, preto požehnanie je darované v Jeho suverénnej slobode. Požehnanie v biblickom chápaní je tak celkom oslobodené od magického chápania.

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 21.12.2014

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 17. novembru − Dňu boja za demokraciu a k 25. výročiu nežnej revolúcie

Bratia a sestry, dvadsaťpäť rokov uplynulo odvtedy, ako sa námestia v našej vlasti zapĺňali ľuďmi nespokojnými s vládou jednej strany a s neslobodou, ktorá tu panovala.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 16.11.2014

viac

Vyhlásenie Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Dňa 29. augusta tohto roku si naša široká verejnosť pripomína 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré patrí k významným udalostiam v dejinách slovenského národa. Je to vyjadrené aj tým, že 29. august bol vyhlásený za štátny sviatok.

 

 | 26.8.2014

viac

Cirkevní predstavitelia reflektujú aktuálne dianie v cirkvi

BRATISLAVA − Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku zasadalo 7. 7. 2014. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku, podpísaným J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. 6. 2014 v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier č. 29 – 30/2014, s. 4 | 17.7.2014

viac

Reakcia ECAV na šot v TV JOJ

Vzhľadom na to, že vo Veľkých novinách TV JOJ 10. 7. 2014 o 19.30 hod. neboli zverejnené úplné informácie, ktoré GBÚ ECAV na Slovensku poskytol redaktorke TV JOJ Eve Báriovej, zverejňujeme v úplnom znení otázku TV JOJ aj našu odpoveď.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.7.2014

viac

Stanovisko Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k Vyhláseniu...

Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa oboznámilo s vyhlásením skupiny signatárov zo dňa 23. júna 2014, ktorým pozýva evanjelickú verejnosť, aby pripojila svoje podpisy a podporila zápas o rozvoj služby ECAV na Slovensku založenej na spravodlivosti, jednote a bratsko-sesterskej láske.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 1.7.2014

viac

Protest do TV JOJ

Generálny biskup Miloš Klátik sa obrátil na riaditeľa TV JOJ s protestom proti dezinformácii vo vysielaní TV JOJ a so žiadosťou o zverejňovanie korektných informácií.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2014

viac

Vyhlásenie ECAV k situácii kresťanov vo svete

V nadväznosti na Vyhlásenie ECAV k prenasledovaniu kresťanov vo svete z 5. 8. 2013 sa Predsedníctvo ECAV na Slovensku opäť obracia na členov ECAV na Slovensku, ako aj na všetkých kresťanov na Slovensku, aby sa modlili k Pánu Bohu, aby nedopustil ďalšie násilie na kresťanoch vo svete.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 11.4.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart