< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k problematike požehnania

Zdrojom a darcom každého požehnania je Boh. Hospodin ako darca požehnania je osobná vôľa, a nie neosobná sila, preto požehnanie je darované v Jeho suverénnej slobode. Požehnanie v biblickom chápaní je tak celkom oslobodené od magického chápania.

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 21.12.2014

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 17. novembru − Dňu boja za demokraciu a k 25. výročiu nežnej revolúcie

Bratia a sestry, dvadsaťpäť rokov uplynulo odvtedy, ako sa námestia v našej vlasti zapĺňali ľuďmi nespokojnými s vládou jednej strany a s neslobodou, ktorá tu panovala.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 16.11.2014

viac

Vyhlásenie Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Dňa 29. augusta tohto roku si naša široká verejnosť pripomína 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré patrí k významným udalostiam v dejinách slovenského národa. Je to vyjadrené aj tým, že 29. august bol vyhlásený za štátny sviatok.

 

 | 26.8.2014

viac

Cirkevní predstavitelia reflektujú aktuálne dianie v cirkvi

BRATISLAVA − Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku zasadalo 7. 7. 2014. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku, podpísaným J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. 6. 2014 v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier č. 29 – 30/2014, s. 4 | 17.7.2014

viac

Reakcia ECAV na šot v TV JOJ

Vzhľadom na to, že vo Veľkých novinách TV JOJ 10. 7. 2014 o 19.30 hod. neboli zverejnené úplné informácie, ktoré GBÚ ECAV na Slovensku poskytol redaktorke TV JOJ Eve Báriovej, zverejňujeme v úplnom znení otázku TV JOJ aj našu odpoveď.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.7.2014

viac

Stanovisko Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k Vyhláseniu...

Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa oboznámilo s vyhlásením skupiny signatárov zo dňa 23. júna 2014, ktorým pozýva evanjelickú verejnosť, aby pripojila svoje podpisy a podporila zápas o rozvoj služby ECAV na Slovensku založenej na spravodlivosti, jednote a bratsko-sesterskej láske.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 1.7.2014

viac

Protest do TV JOJ

Generálny biskup Miloš Klátik sa obrátil na riaditeľa TV JOJ s protestom proti dezinformácii vo vysielaní TV JOJ a so žiadosťou o zverejňovanie korektných informácií.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2014

viac

Vyhlásenie ECAV k situácii kresťanov vo svete

V nadväznosti na Vyhlásenie ECAV k prenasledovaniu kresťanov vo svete z 5. 8. 2013 sa Predsedníctvo ECAV na Slovensku opäť obracia na členov ECAV na Slovensku, ako aj na všetkých kresťanov na Slovensku, aby sa modlili k Pánu Bohu, aby nedopustil ďalšie násilie na kresťanoch vo svete.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 11.4.2014

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví o náboženskej slobode

Kresťania na Slovensku majú v živej pamäti porušovanie náboženskej slobody v 20. storočí. Sme preto vďační Pánu Bohu a mnohým svedkom viery, ktorí svojím svedectvom a aktivitou vytvorili predpoklady na rozvoj náboženského života v uplynulom štvrťstoročí. Tešíme sa, že môžeme slobodne vyznávať vieru a verejne sa k nej hlásiť.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV ku glosolalii

Stanovisko vypracoval Vieroučný výbor ECAV na Slovensku 20. januára 2014. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku ho postúpilo na schválenie Synode ECAV na Slovensku.

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 21.2.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart