< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Stanovisko k plánovanej stavbe megakasína v Bratislave

Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava odmietajú stavbu megakasína v Bratislave.

 

-mš- | 10.3.2010

viac

Treba pestovať vzájomnú úctu a toleranciu

Rozhovor s bratom generálnym dozorcom ECAV na Slovensku PAVLOM DELINGOM, EPST č. 45 a 46, 4. a 11. 11. 2009

 

Ján Ľachký | 13.1.2010

viac

Farár má akceptovať zvyky, ktoré sú v cirkevných zboroch

Rozhovor s bratom generálnym biskupom Milošom Klátikom, EPST č. 1, s. 10 – 12, 6. 1. 2010

 

M. Kováčiková | 13.1.2010

viac

Biskupi ECAV k vývoju v Švédskej cirkvi

Zbor biskupov ECAV na Slovensku nedávno vyjadril znepokojenie vzhľadom na schválenie uzatvárania sobášov homosexuálnych párov, ktoré bolo prijaté na poslednej synode Švédskej cirkvi 22. októbra 2009.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 11.11.2009

viac

Biskupi ECAV na Slovensku vyjadrili znepokojenie

Zbor biskupov ECAV na Slovensku oslovil Švédsku cirkev ohľadom nedávneho schválenia uzatvárania sobášov homosexuálnych párov na poslednej synode Švédskej cirkvi 22. 10. 2009.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 29.10.2009

viac

ECAV a Mária

Evanjelická cirkev augsburského vyznania si Máriu ako matku Pána Ježiša Krista vysoko váži, a to predovšetkým pre jej vieru, v ktorej bola poslušná Božej vôli, keď si ju ako mladé dievča nebeský Otec vyvolil za matku nášho Pána Ježiša Krista, aj preto, že uverila v Ježiša ako svojho Spasiteľa.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 27.9.2009

viac

Ad: ECAV, zobuďte sa! (TASR z 13. 9. 09 – Monitoring z 10. – 14. 9. 09)

Dôstojný brat generálny biskup, v spravodajstve TASR sme zaregistrovali výzvu od Slovenskej evanjelickej jednoty (na adresu GBÚ sme ju dostali až týždeň po zverejnení v TASR, a to bez uvedenia odosielateľa), v ktorej sa príslušníci

 

-eš- | 25.9.2009

viac

TV Markíza sa ospravedlnila

Z TV Markíza sme dostali nasledujúcu odpoveď na našu žiadosť o opravu chybnej informácie:

 

-eš- | 19.8.2009

viac

Žiadosť o opravu

Vo štvrtok 13. 8. 2009 odznela vo večernom spravodajstve televízií Markíza a JOJ nesprávna informácia o nekalých praktikách brazílskeho biskupa E. Maseda, ktorého označili ako evanjelického biskupa.

 

Edita Škodová | 18.8.2009

viac

Rozhovor s M. Klátikom ako predsedom ERC

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 23. apríla 2009 stal novým predsedom Ekumenickej rady cirkví (ERC) v SR. Na dvojročné obdobie ho jednomyseľne zvolili delegáti Valného zhromaždenia ERC v SR. EPST ho oslovilo s nasledujúcimi otázkami:

 

-mk- | 9.6.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart