< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k uvedeniu filmu Bathory v STV Viac informácií k téme vyjde v EPST č. 16 a v najnovšej Slovenke.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 12.4.2010

viac

„Artikulárne“ diakonické strediská

Úvaha k zákonu o sociálnych službách

 

D. Vagaský | 8.4.2010

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadruje nespokojnosť so stiahnutím novelizácie zákona č. 448/2008 o sociálnych službách z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadame jeho dôsledné prepracovanie a zosúladenie s Ústavou Slovenskej republiky.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.3.2010

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku nesúhlasí so stavbou megakasína

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2010 rozhodlo pripojiť k protestu občanov Slovenska a veriacich ECAV na Slovensku, ktorí sa podpismi petičných listín v cirkevných zboroch vyjadrili proti plánovanej stavbe megakasína v Bratislave-Jarovciach.

 

Predsedníctvo ECAV | 11.3.2010

viac

Stanovisko k plánovanej stavbe megakasína v Bratislave

Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava odmietajú stavbu megakasína v Bratislave.

 

-mš- | 10.3.2010

viac

Treba pestovať vzájomnú úctu a toleranciu

Rozhovor s bratom generálnym dozorcom ECAV na Slovensku PAVLOM DELINGOM, EPST č. 45 a 46, 4. a 11. 11. 2009

 

Ján Ľachký | 13.1.2010

viac

Farár má akceptovať zvyky, ktoré sú v cirkevných zboroch

Rozhovor s bratom generálnym biskupom Milošom Klátikom, EPST č. 1, s. 10 – 12, 6. 1. 2010

 

M. Kováčiková | 13.1.2010

viac

Biskupi ECAV k vývoju v Švédskej cirkvi

Zbor biskupov ECAV na Slovensku nedávno vyjadril znepokojenie vzhľadom na schválenie uzatvárania sobášov homosexuálnych párov, ktoré bolo prijaté na poslednej synode Švédskej cirkvi 22. októbra 2009.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 11.11.2009

viac

Biskupi ECAV na Slovensku vyjadrili znepokojenie

Zbor biskupov ECAV na Slovensku oslovil Švédsku cirkev ohľadom nedávneho schválenia uzatvárania sobášov homosexuálnych párov na poslednej synode Švédskej cirkvi 22. 10. 2009.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 29.10.2009

viac

ECAV a Mária

Evanjelická cirkev augsburského vyznania si Máriu ako matku Pána Ježiša Krista vysoko váži, a to predovšetkým pre jej vieru, v ktorej bola poslušná Božej vôli, keď si ju ako mladé dievča nebeský Otec vyvolil za matku nášho Pána Ježiša Krista, aj preto, že uverila v Ježiša ako svojho Spasiteľa.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 27.9.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart