< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Spomínaním k zmiereniu

Vyhlásenie Regionálnej skupiny Juhovýchodná Európa (RS JVE) Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE) prijaté v Gallneukirchene 17. apríla 2008

 

-ma- | 10.3.2009

viac

Ešte k zmene vysielacieho času ev. služieb Božích zo Slatiny nad Bebravou

Nakoľko sme dostali ďalšie vyjadrenia nespokojnosti s presunom služieb Božích 22. februára 2009 zo Slatiny nad B., ako aj s vysvetlením tohto kroku zo strany riaditeľky Centra publicistiky p. Mileny Čeganovej, Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa obrátilo so žiadosťou o vysvetlenie na riaditeľku Slovenského rozhlasu Miroslavu Zemkovú, čo dalo na vedomie predsedovi Rozhlasovej rady Mgr. Igorovi Gallovi a Výboru pre kultúru a médiá NR SR. O ich stanovisku Vás budeme...

 

Edita Škodová | 3.3.2009

viac

K zmene vysielacieho času ev. služieb Božích zo Slatiny nad B.

Uverejňujme v plnom znení vysvetlenie Slovenského rozhlasu k zmene termínu vysielania ev. služieb Božích 22. 2. 2009 zo Slatiny nad Bebravou, o ktoré sme požiadali. Po opätovnej výhrade, že informácia o presune vysielania nebola poslucháčom oznámená pred začiatkom vysielania zádušnej omše, sa Slovenský rozhlas za to dodatočne ospravedlnil.

 

-eš- | 26.2.2009

viac

Sústrasť obetiam tragickej dopravnej nehody v Polomke

Milí smútiaci pozostalí, dovoľte, aby som v mene svojom, v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku, Zboru biskupov ECAV na Slovensku i v mene celej našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadril úprimnú sústrasť nad nečakanou stratou Vašich milovaných príbuzných. Uvedomujem si, aký veľký smútok pociťujete, a tiež cítim hlboký zármutok. Verím, že aj pre Vašich drahých zosnulých platia slová nášho Pána Ježiša...

 

-eš- | 21.2.2009

viac

Rada pre reklamu rozhodla

Včera sa konalo deviate tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, na ktorom Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 12 sťažností, medzi nimi aj sťažnosť Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na rozhlasový reklamný spot na článok „Rodoľub“, uverejnený v týždenníku PLUS 7 DNÍ.

 

Edita Škodová | 4.12.2008

viac

Stanovisko ECAV

Vážení občania Slovenskej republiky, bratia a sestry, sme znepokojení prejavmi extrémizmu, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú vzťahy medzi príslušníkmi slovenského a maďarského národa. Preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste aj Vy odsúdili prejavy národnostnej neznášanlivosti a radikalizmu, aby ste nepodľahli provokáciám a nepripojili sa k negatívnym prejavom emócií. Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby konali v duchu...

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 8.11.2008

viac

Protestujeme proti reklame

Ako sme vás už 30. 9. t. r. infomovali, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyjadrila ostrý protest proti reklame, ktorá v dňoch 24. – 26. 9. 2008 niekoľkokrát opakovane odznela vo vysielaní Slovenského rozhlasu a predpokladáme, že i v ďalších masmédiách.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 19.10.2008

viac

K tzv. predmanželským zmluvám

Tlačová správa k rokovaniu generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti SR Štefanom Harabinom dňa 5. septembra 2008 v Bratislave

 

Edita Škodová | 8.9.2008

viac

KONDOLENCIA

Generálny biskup ECAV Miloš Klátik požiadal Ministerstvo zahraničných vecí SR o tlmočenie vyjadrenia sústrasti pozostalým obetí tragickej autobusovej nehody v Chorvátsku.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 7.9.2008

viac

K téme návrhu novely, ktorou sa dopĺňa nariadenie vlády SR

č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z. Odpovede generálneho biskupa Miloša Klátika na otázky Regionálneho denníka STV k besede na tému financovania neštátnych škôl a školských zariadení 14. 11. 2007:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.11.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart