< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Terry Jones nie je evanjelický pastor

Na základe častých nesprávnych informácií v médiách ohľadom pastora floridskej cirkvi Terryho Jonesa, vyzývajúceho na pálenie Koránu 11. 9. 2010, sme požiadali príslušné médiá, aby neuvádzali nesprávnu informáciu, že ide o kazateľa evanjelickej cirkvi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 10.9.2010

viac

Verejné vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku

k neuskutočnenej pobožnosti – modlitby nad hrobom Eliáša Lániho v rímskokatolíckom kostole v Bytči v rámci osláv 400. výročia konania Žilinskej synody 4. 7. 2010

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2010

viac

Vyhlásenie Zboru biskupov k používaniu náboženských symbolov

Prinášame Vyhlásenie Zboru biskupov k znovu aktuálnemu problému používaniu kresťanských náboženských symbolov.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 18.6.2010

viac

K príspevku „Pánovi biskupovi, zatiaľ s úctou“

(Literárny týždenník; 19. 5. 2010)

 

Edita Škodová | 25.5.2010

viac

Protest do STV proti znevažovaniu sviatosti Večere Pánovej

Na viaceré podnety členov kresťanských cirkví na Slovensku sme Rade pre vysielanie a retransmisiu adresovali protest proti šotu, ktorý verejnoprávna Slovenská televízia odvysielala 30. 4. 2010 o 22.00 hod. v relácii Oooops.načierno.

 

-eš- | 14.5.2010

viac

Kondolencia k tragédii pri Smolensku

Generálny biskup ECAV na Slovensku poslal bratovi biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku kondolenciu k tragickému pádu lietadla pri Smolensku.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 14.4.2010

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k uvedeniu filmu Bathory v STV Viac informácií k téme vyjde v EPST č. 16 a v najnovšej Slovenke.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 12.4.2010

viac

„Artikulárne“ diakonické strediská

Úvaha k zákonu o sociálnych službách

 

D. Vagaský | 8.4.2010

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadruje nespokojnosť so stiahnutím novelizácie zákona č. 448/2008 o sociálnych službách z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadame jeho dôsledné prepracovanie a zosúladenie s Ústavou Slovenskej republiky.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.3.2010

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku nesúhlasí so stavbou megakasína

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2010 rozhodlo pripojiť k protestu občanov Slovenska a veriacich ECAV na Slovensku, ktorí sa podpismi petičných listín v cirkevných zboroch vyjadrili proti plánovanej stavbe megakasína v Bratislave-Jarovciach.

 

Predsedníctvo ECAV | 11.3.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart