< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Biskupi ECAV na Slovensku vyjadrili znepokojenie

Zbor biskupov ECAV na Slovensku oslovil Švédsku cirkev ohľadom nedávneho schválenia uzatvárania sobášov homosexuálnych párov na poslednej synode Švédskej cirkvi 22. 10. 2009.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 29.10.2009

viac

ECAV a Mária

Evanjelická cirkev augsburského vyznania si Máriu ako matku Pána Ježiša Krista vysoko váži, a to predovšetkým pre jej vieru, v ktorej bola poslušná Božej vôli, keď si ju ako mladé dievča nebeský Otec vyvolil za matku nášho Pána Ježiša Krista, aj preto, že uverila v Ježiša ako svojho Spasiteľa.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 27.9.2009

viac

Ad: ECAV, zobuďte sa! (TASR z 13. 9. 09 – Monitoring z 10. – 14. 9. 09)

Dôstojný brat generálny biskup, v spravodajstve TASR sme zaregistrovali výzvu od Slovenskej evanjelickej jednoty (na adresu GBÚ sme ju dostali až týždeň po zverejnení v TASR, a to bez uvedenia odosielateľa), v ktorej sa príslušníci

 

-eš- | 25.9.2009

viac

TV Markíza sa ospravedlnila

Z TV Markíza sme dostali nasledujúcu odpoveď na našu žiadosť o opravu chybnej informácie:

 

-eš- | 19.8.2009

viac

Žiadosť o opravu

Vo štvrtok 13. 8. 2009 odznela vo večernom spravodajstve televízií Markíza a JOJ nesprávna informácia o nekalých praktikách brazílskeho biskupa E. Maseda, ktorého označili ako evanjelického biskupa.

 

Edita Škodová | 18.8.2009

viac

Rozhovor s M. Klátikom ako predsedom ERC

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 23. apríla 2009 stal novým predsedom Ekumenickej rady cirkví (ERC) v SR. Na dvojročné obdobie ho jednomyseľne zvolili delegáti Valného zhromaždenia ERC v SR. EPST ho oslovilo s nasledujúcimi otázkami:

 

-mk- | 9.6.2009

viac

Odpovede na otázky týždenníka Žurnál

1. Nemrzí vás, že sa KBS nepridala ku kritike tejto knihy? (kniha K. Čulena, ktorú vydala Matica slovenská) Z nášho pohľadu by bolo dobré, keby sa KBS k tejto knihe vyjadrila. Bolo by vhodnejšie opýtať sa KBS, čo si o tejto knihe myslí. My sme reagovali priamo na vydavateľa. 2. Za posledné dva roky sa stalo niekoľko udalostí, ktoré ovplyvnili vzájomné vzťahy oboch cirkví: - ohlásenie ECAV, že nebude žiadať od štátu uzavretie ...

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 27.4.2009

viac

Otvorený list Matici slovenskej

Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo knihu, ktorá vyvolala početné kritické ohlasy zo strany členov našej cirkvi. Predsedníctvo ECAV na Slovensko sa preto rozhodlo reagovať otvoreným listom adresovaným predstaviteľom Matice slovenskej. Na záver pripájame odpoveď predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša zo 24. 4. 2009.

 

 | 20.3.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart