Vydavateľstvo Tranoscia na V. ECD

Po hlavných službách Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch mohli veriaci zavítať aj na jedno z troch diskusných fór. Diskusné fórum v evanjelickom zborovom dome venované vydavateľským aktivitám vydavateľstva Tranoscius nieslo názov „Slovo z dlane nevyčítaš“.

Fórum malo byť venované aj spolupráci so Slovákmi – evanjelikmi, žijúcimi v zahraničí, možnostiam prezentácie v Evanjelickom posle spod Tatier a pripravovaným projektom v súvislosti s 500. výročím reformácie. Pre účastníkov fóra mali riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan a knižná redaktorka Naďa Kubányová pripravené napríklad informácie o tom, o ktoré tituly a produkty je medzi evanjelikmi na Dolnej zemi najväčší záujem, ako aj diskusiu, čo by im možno mohli ponúknuť vo väčšej miere. Zborový spevokol z CZ ECAV Pliešovce mal zaspievať úvodnú pieseň. No keďže účastníci V. ECD dali prednosť iným podujatiam, ktoré sa konali súbežne, pracovníci Tranoscia sa presunuli do svojho stánku na Tržnici duchovných možností, kde bolo záujemcov o kúpu tranosciovskej produkcie našťastie neúrekom...

Z informácií pripravených na diskusné fórum uvádzame aspoň niektoré:
Evanjelický posol spod Tatier vychádza nepretržite pre potreby slovenských evanjelikov a. v. už viac ako sto rokov. Prvé číslo vyšlo v decembri 1910 a jeho zakladateľmi boli biskup Jur Janoška a liptovský senior Vladimír Čobrda. Založili ho ako ľudový evanjelický časopis určený na obranu evanjelického učenia pred sektárskym hnutím, ktoré zasiahlo aj Liptov.
Vývoj časopisu prešiel viacerými etapami, vychádzal v rôznej periodicite počas dvoch svetových vojen i v medzivojnovom období a prešiel aj 40 rokov trvajúcim obdobím ateizácie spoločnosti v socialistickom režime. Po roku 1989 sa menilo fungovanie a poslanie cirkví v sekulárnej spoločnosti, čo sa odrazilo aj v postavení a zmene funkcií EPST.
V súčasnosti vychádza ako týždenník v náklade 10-tisíc ks, pričom sa predpokladá, že každé číslo si prečíta okolo 20-tisíc ľudí. Obsahová štruktúra pozostáva zo žánrov spravodajských, ako aj publicistických, predovšetkým úvodníkov, rozhovorov, komentárov... Dôraz zostáva aj na duchovnom slove v podobe homílií, duchovných zamyslení a pod. Redakciu 16-stranového týždenníka tvoria šéfredaktorka Martina Kováčiková, redaktorka Zuzana Zimániová a grafik František Kováč.
V prostredí spolupráce so slovenskými evanjelikmi žijúcimi v zahraničí sa dostávajú do popredia predovšetkým správy a reportáže z podujatí v slovenských CZ v zahraničí – či už je to v maďarskej Budapešti, srbskom Novom Sade, chorvátskom Iloku, českej Prahe či rumunskom Nadlaku, no napríklad i v Austrálii. Na uverejňovanie týchto informácií slúži rubrika Zo zahraničia.

Záujemcovia sa na diskusnom fóre mohli dozvedieť aj o pravidlách prispievania do novín, o elektronickej verzii Posla, ktorú si možno predplatiť bez toho, aby si človek musel objednať papierové noviny, ako aj o knižných novinkách a pripravovaných tituloch.

Fotografie: Edita Škodová

Zuzana Zimániová, EPST č. 26/2016, s. 9 | 28.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart