PRIHLASOVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene

Milé sestry a vážení bratia! Srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni − celocirkevné podujatie, ktoré sa bude konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojej ruke sú moje časy...“ (Ž 31, 16a). Na ubytovanie sa prihláste do 20. 6. 2018.

VI. evanjelické cirkevné dni pripravujeme na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Zvolen, so Zvolenským seniorátom a s mestom Zvolen.

Pozvanie

Bratia a sestry,
tešíme sa na Vašu účasť na tomto celocirkevnom podujatí!

Vložené 17. 4. 2018

Oľga Duchová, vedúca organizačného výboru, tajomnik(at)ecav.sk | 13.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart