POZVÁNKA na III. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, srdečne Vás pozývame na III. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 29. júna až 1. júla 2012 v Lučenci pod mottom „Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom“ (Ž 33, 12a).

Ako sme Vás už príležitostne informovali na www.ecav.sk aj v Evanjelickom posle spod Tatier, III. evanjelické cirkevné dni budú nadväzovať na III. konferenciu Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa bude konať v dňoch 27. – 29. 6. 2012 vo Veľkom Krtíši, a uskutočnia sa pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Tohtoročné evanjelické cirkevné dni a sprievodné podujatia budú venované šíreniu zvesti slova Božieho medzi Slovákmi žijúcimi na Slovensku aj v zahraničí. Za miesto ich konania bol zvolený práve Novohrad, odkiaľ sa v minulosti vysťahovalo na Dolnú zem najviac Slovákov.

Pre účastníkov cirkevných dní pripravujeme bohatý duchovný, kultúrny a vzdelávací program, no nezabudli sme ani na športové aktivity a zábavu.

Hlavná časť podujatí sa uskutoční na hlavnom pódiu na Námestí republiky. V piatok večer sa po uvítacom programe Novohradského seniorátu budú konať otváracie služby Božie a po nich program, v ktorom sa budú prezentovať naši hostia – Slováci žijúci v zahraničí.

Slávnostné služby Božie v sobotu o 9.30 hod. v priamom prenose odvysiela Slovenská televízia. Prosíme našich duchovných, keby si na služby Božie v piatok aj sobotu priniesli luteráky, aby sme dôstojne reprezentovali našu ECAV na Slovensku (prezliecť sa bude dať v Obvodnom úrade na Námestí republiky 26 hneď za hlavným pódiom). Až do samého večera sa potom budú striedať vystúpenia dychových súborov, vystúpenia detí a slávnostné programy cirkevných zborov Východného a Západného dištriktu.

V sobotu o 20.30 hod. na hlavnom pódiu zaznejú tóny rockového oratória Cyril a Metod − nevšedné hudobné predstavenie udalostí spred vyše 1100 rokov. Na námet staroslovienskej básne Proglas ho napísal Daniel Hevier a hudbu zložil Ľubomír Horňák. Okrem iných v ňom zaspieva aj známa Sisa Sklovská.

Sprievodné podujatia sa budú konať v Divadle B. S. Timravy, Novohradskej galérii a múzeu, kine Apollo, Dome Matice slovenskej, vo dvorane hotela Reduta, v evanjelickom aj reformovanom kostole. Pre účastníkov III. evanjelických cirkevných dní sú pripravené biblické hodiny, diskusné fóra na aktuálne témy, početné výstavy, prezentácie kníh a filmov, ako aj tržnica duchovných možností, kde bude možnosť kúpiť si niečo na pamiatku.

Osobitný program chystáme pre naše deti: tvorivé dielne, detská besiedka, divadelné predstavenia, ako aj atrakcie v mestskom parku, ktorý patrí k najkrajším mestským parkom na Slovensku.

Pre mládež bude k dispozícii letný amfiteáter v mestskom parku, kde Spoločenstvo evanjelickej mládeže pripravuje bohatý program: mládežnícke služby Božie, vystúpenia známych kresťanských hudobných skupín, rôzne športové atrakcie, ako aj futbalový zápas medzi Východným a Západným dištriktom.

Tešíme sa na spoločenstvo s evanjelikmi z celého Slovenska i zo zahraničia
na III. evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci!

Organizačný výbor III. ECD
Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru

Vložené 11. 5. 2012

Organizačný výbor III. ECD | 27.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart