MAPKA IV. evanjelických cirkevných dní

Na priloženej mapke sú označené miesta konania jednotlivých podujatí, miesta ubytovania, parkovania a hygienických zariadení. Spevokoly majú vytvorené zázemie na prezlečenie a rozcvičenie na Cirkevnom gymnáziu Š. Mišíka (21). Priestor na sústredenie duchovných pred službami Božími je v Akadémii vzdelávania (20).

Dušan Vagaský, predseda ÚOV | 19.6.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart