< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Z Centra SEŽ na IV. ECD

Jedným z programových centier na IV. evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej bolo Centrum Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Slúžilo návštevníkom prichádzajúcim na Evanjelický a. v. farský úrad v piatok od 14. hod. a v sobotu celý deň.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ  | 2.7.2014

viac

Multimediálny program Dedičstvo otcov...

Hudba a slovo zneli na hlavnom pódiu aj v sobotu večer, keď si účastníci cirkevných dní mohli pozrieť multimediálny program o ľuďoch, ktorí stáli pri zrode Evanjelického spevníka (1992).

 

Edita Škodová a Dušan Vagaský, GBÚ ECAV na Slovensku, Bratislava | 2.7.2014

viac

Evanjelická diakonia na IV. ECD

V rámci bohatého programu IV. evanjelických cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi dostala možnosť predstaviť svoju činnosť aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 2.7.2014

viac

Výstava 500 rokov reformácie na Slovensku

Radnica v Spišskej Novej Vsi bola miestom, kde sa opätovne prezentovala výstava 500 rokov reformácie na Slovensku. Slávnostne ju otvoril generálny biskup Miloš Klátik za účasti viacerých významných hostí.

 

Anna Balogová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav,sk | 2.7.2014

viac

IV. ECD – niekoľko zmien

Bratia a sestry, po zadaní programu IV. ECD do tlače nastalo niekoľko zmien: Miesto na prezlečenie bratov farárov a sestier farárok pred službami Božími v piatok aj v sobotu bude pripravené na Ev. a. v. farskom úrade, Letná 35.

 

Ústredný organizačný výbor IV. ECD | 23.6.2014

viac

POZÝVAME VÁS NA IV. ECD: J. Barč-Ivan - Pevec Boží

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody a IV. evanjelických dní pripravilo premiéru divadelnej hry Júliusa Barča-Ivana, evanjelického farára a redaktora Národných novín, jedného z najvýraznejších slovenských dramatikov prvej polovice 20. storočia.

 

 | 23.6.2014

viac

Výstava unikátnych exemplárov Biblie

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Letná 28, vás pozýva na výstavu unikátnych exemplárov Biblie, ktorú si môžete pozrieť v rámci IV. evanjelických cirkevných dní. V piatok je knižnicu otvorená do 18.00 hod., v sobotu rozšírili návštevné hodiny od 8.00 do 16.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.6.2014

viac

Pozvanie na IV. ECD na ITV

V rubrike Kresťanská kultúra vám dávame do pozornosti pozvánku na IV. evanjelické cirkevné dni od generálneho biskupa M. Klátika, zborového farára J. Matysa a primátora mesta Spišská Nová Ves J. Volného. V rubrike Rozhovory prinášame rozhovor s prof. J. V. Michalkom na tému Cirkevná hudba (A. Balogová)....

 

Blažena Zaťková, itv(at)ecav.sk | 20.6.2014

viac

Preventívne opatrenia počas IV. ECD

Bratia a sestry, odporúčame Vám do pozornosti niekoľko odporučení Okresného riaditeľstva Policajného zboru Spišská Nová Ves v záujme preventívnych opatrení v súvislosti s možnou kriminalitou počas konania IV. evanjelických cirkevných dní v meste Spišská Nová...

 

Dušan Vagaský, predseda ÚOV  | 20.6.2014

viac

PROGRAM IV. ECD v kocke

Podrobný program Rámcový program podľa dní Harmonogram – PIATOK 27. 6. Harmonogram – SOBOTA 28. 6. Obálka...

 

Dušan Vagaský, predseda ÚOV | 19.6.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart