< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Záverečné služby Božie X. stretnutia kresťanov v Cinkote

V nedeľu 10. júla 2016 na záver X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti okrem služieb Božích v Rákoskeresztúre, kde kázal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda, sa konali aj slovenské služby Božie v Cinkote, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

O evanjelických kostoloch v Békešskej Čabe

Verejnoprávna televízia Domovina pri príležitosti V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe pripravila film o histórii kostolov v Békešskej Čabe, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke Domoviny....

 

Ján Bencsik redaktor, Domovina | 12.7.2016

viac

Otváracie služby Božie na V. ECD

Priestranný Veľký evanjelický a. v. chrám Boží v Békešskej Čabe v stredu 6. júla 2016 o 18.00 hod. v hojnom počte zaplnili evanjelici zo Slovenska, Srbska, z Maďarska, Rumunska, Chorvátska i Česka, ako aj bratia a sestry z ďalších krajín a pozvaní hostia – všetko účastníci V. evanjelických cirkevných dní 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.7.2016

viac

Záverečné služby Božie v Rákoskeresztúre

V rámci X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy sa 10. júla 2016 uskutočnili záverečné služby Božie na 12 miestach v Budapešti. Jedným z miest, kde sa konali služby Božie v slovenskom jazyku, bol aj Rákoskeresztúr.

 

Lívia Mojzsisová, námestné farárka, CZ ECAV Zvolen | 12.7.2016

viac

V. evanjelické cirkevné dni aj X. stretnutie kresťanov v Budapešti sa skončili

Po ranných službách Božích v piatok 8. júla 2016 mnohí účastníci V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe odcestovali na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy do Budapešti, kde sa k nim pripojili ďalší evanjelici, ktorí tam pricestovali rovno zo Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.7.2016

viac

Užitočné informácie pre účastníkov X. stretnutia kresťanov v Budapešti

REGISTRÁCIA Registrácia sa začína 7. júla 2016 (štvrtok) o 10.00 hod. pri hlavnom vchode do športovej haly Tüskecsarnok (Hevesy György út), kde sa registruje podľa krajín. V piatok bude registrácia 9.00 - 18.00 a v sobotu 8.00 - 20.30 hod.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.6.2016

viac

Z programu X. stretnutia kresťanov v Budapešti

V dňoch 7. – 10. júla 2016 sa v Budapešti uskutoční X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy. Zúčastnia sa na ňom aj evanjelici zo Slovenska – mnohí z nich sa tam presunú po ukončení V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe.

 

Samuel Miško,člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 23.6.2016

viac

O dva týždne sa začnú V. evanjelické cirkevné dni

V Békešskej Čabe 6. − 8. júla 2016 očakávame niekoľko tisíc účastníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Budeme radi, ak sa ešte aj ďalší evanjelici zo Slovenska rozhodnú pre stretnutia s bratmi a sestrami z Dolnej zeme a zavítajú na cirkevné dni aspoň na jeden deň. Srdečne vás pozývame!

 

Samuel Miško, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD | 23.6.2016

viac

Prosba k duchovným ohľadom V. ECD

Prosíme bratov farárov a sestry farárky, ktorí sa zúčastnia na V. ECD v Békešskej Čabe, aby si so sebou priniesli bohoslužobné rúcho a obliekli si ho na otváracie aj hlavné služby Božie.

 

Ústredný organizačný výbor V. ECD | 22.6.2016

viac

Informácie pre účastníkov V. ECD v Békešskej Čabe v kocke

PARKOVANIE Autobusy budú mať vyhradené parkovanie pri športovej hale na Gyulai út 44. Len na krátky čas počas registrácie skupín v Ev. gymnáziu môžu aj autobusy zaparkovať na Gőzmalom tér, nakoľko v blízkosti Ev. gymnázia nie je miesto vhodné na parkovanie autobusov. Osobné automobily budú parkovať na Gőzmalom tér. Prosíme Vás, aby ste si svoje vozidlá označili logom V.ECD.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 21.6.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart