< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Z X. stretnutia kresťanov v Budapešti

Po záverečných službách Božích V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali vo Veľkom kostole v Békešskej Čabe v piatok 8. júla o 8.00 hod., mnohí účastníci odcestovali na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy do Budapešti. Tam k nim pribudli aj ďalší evanjelici zo Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

Záverečné služby Božie X. stretnutia kresťanov v Cinkote

V nedeľu 10. júla 2016 na záver X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti okrem služieb Božích v Rákoskeresztúre, kde kázal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda, sa konali aj slovenské služby Božie v Cinkote, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

O evanjelických kostoloch v Békešskej Čabe

Verejnoprávna televízia Domovina pri príležitosti V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe pripravila film o histórii kostolov v Békešskej Čabe, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke Domoviny....

 

Ján Bencsik redaktor, Domovina | 12.7.2016

viac

Otváracie služby Božie na V. ECD

Priestranný Veľký evanjelický a. v. chrám Boží v Békešskej Čabe v stredu 6. júla 2016 o 18.00 hod. v hojnom počte zaplnili evanjelici zo Slovenska, Srbska, z Maďarska, Rumunska, Chorvátska i Česka, ako aj bratia a sestry z ďalších krajín a pozvaní hostia – všetko účastníci V. evanjelických cirkevných dní 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.7.2016

viac

Záverečné služby Božie v Rákoskeresztúre

V rámci X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy sa 10. júla 2016 uskutočnili záverečné služby Božie na 12 miestach v Budapešti. Jedným z miest, kde sa konali služby Božie v slovenskom jazyku, bol aj Rákoskeresztúr.

 

Lívia Mojzsisová, námestné farárka, CZ ECAV Zvolen | 12.7.2016

viac

V. evanjelické cirkevné dni aj X. stretnutie kresťanov v Budapešti sa skončili

Po ranných službách Božích v piatok 8. júla 2016 mnohí účastníci V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe odcestovali na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy do Budapešti, kde sa k nim pripojili ďalší evanjelici, ktorí tam pricestovali rovno zo Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.7.2016

viac

Užitočné informácie pre účastníkov X. stretnutia kresťanov v Budapešti

REGISTRÁCIA Registrácia sa začína 7. júla 2016 (štvrtok) o 10.00 hod. pri hlavnom vchode do športovej haly Tüskecsarnok (Hevesy György út), kde sa registruje podľa krajín. V piatok bude registrácia 9.00 - 18.00 a v sobotu 8.00 - 20.30 hod.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.6.2016

viac

Z programu X. stretnutia kresťanov v Budapešti

V dňoch 7. – 10. júla 2016 sa v Budapešti uskutoční X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy. Zúčastnia sa na ňom aj evanjelici zo Slovenska – mnohí z nich sa tam presunú po ukončení V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe.

 

Samuel Miško,člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 23.6.2016

viac

O dva týždne sa začnú V. evanjelické cirkevné dni

V Békešskej Čabe 6. − 8. júla 2016 očakávame niekoľko tisíc účastníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Budeme radi, ak sa ešte aj ďalší evanjelici zo Slovenska rozhodnú pre stretnutia s bratmi a sestrami z Dolnej zeme a zavítajú na cirkevné dni aspoň na jeden deň. Srdečne vás pozývame!

 

Samuel Miško, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD | 23.6.2016

viac

Prosba k duchovným ohľadom V. ECD

Prosíme bratov farárov a sestry farárky, ktorí sa zúčastnia na V. ECD v Békešskej Čabe, aby si so sebou priniesli bohoslužobné rúcho a obliekli si ho na otváracie aj hlavné služby Božie.

 

Ústredný organizačný výbor V. ECD | 22.6.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart