< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13>

Program V. ECD 2016 - aktualizovaný

V. evanjelické cirkevné dni sa uskutočnia od 6. do 8. júla 2016 v meste Békešská Čaba (Maďarsko) v spolupráci s partnerskými slovenskými evanjelickými cirkvami v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku. Pre účastníkov je pripravený bohatý program:

 

Samuel Miško, ausland(at)ecav.sk, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD | 30.5.2016

viac

Finišujú prípravy V. ECD v Békešskej Čabe

V piatok 20. mája 2016 sa v evanjelickom zborovom dome v Békešskej Čabe uskutočnilo III. zasadnutie Ústredného organizačného výboru V. evanjelických cirkevných dní.

 

Samuel Miško, predseda ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Pozvánka na V. ECD v Békešskej Čabe

Bratia a sestry, na stránke www.ecav.sk/itv-2/watch.php?vid=73085bc3c Vás srdečne pozývame na V. evanjelické cirkevné dni 6. - 8. júla 2016 v Békešskej Čabe. Vložené 7. 4....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.5.2016

viac

Pozvánka na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Milí záujemcovia o V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe (6. – 8. 7. 2016)! Ak sa chcete zúčastniť na tomto podujatí, odporúčame Vám kontaktovať svojho zborového farára/farárku alebo seniora. Ak sa však rozhodnete prihlásiť individuálne, môžete to urobiť vyplnením tohto formulára. Vložené 16. 2....

 

Samuel Miško, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 9.5.2016

viac

Vrcholia prípravy X. stretnutia kresťanov v Budapešti 2016

V dňoch 6. – 7. apríla 2016 sa v Budapešti uskutočnilo v poradí už štvrté stretnutie prípravného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa bude konať 7. – 10. júla 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.4.2016

viac

Prihlasovanie na X. stretnutie kresťanov v Budapešti

Evanjelická cirkev v Maďarsku ako hlavný organizátor a ECAV na Slovensku srdečne pozývajú na X. stretnutie kresťanov, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 10. júla 2016 v Budapešti. Prihlasovanie na podujatie je predĺžené do 30. apríla.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.3.2016

viac

Rámcový program V. evanjelických cirkevných dní

ECAV na Slovensku v spolupráci s partnerskými slovenskými evanjelickými cirkvami v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku pripravuje pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa uskutočnia od 6. do 8. júla 2016 v maďarskom meste Békešská Čaba, bohatý program:

 

Samuel Miško, predseda ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 19.1.2016

viac

V. evanjelické cirkevné dni sa uskutočnia v Békešskej Čabe

ECAV na Slovensku organizovala po uplynulé roky štyri celocirkevné misijné podujatia s názvom Evanjelické cirkevné dni. Bolo to v mestách Bratislava (2008), Žilina (2010), Lučenec (2012) a Spišská Nová Ves (2014). V tomto roku sa toto podujatie uskutoční mimo územia Slovenska, a to v meste Békešská Čaba v Maďarsku 6. – 8. júla 2016.

 

Samuel Miško, ausland(at)ecav.sk, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD | 13.1.2016

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody

Ako spomienku na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované pripomienke 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, vyšla publikácia Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac

Ešte k IV. ECD – správa zo Šváboviec

V piatok 27. 6. 2014 sa začalo trojdnie, významné pre našu ECAV na Slovensku aj pre hostiteľský Tatranský seniorát. Evanjelici zo Slovenska sa zišli na IV. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré boli venované spomienke na 400. výročie konania Spišskopodhradskej synody, ktorá bola dôležitá pre evanjelikov na našom území, najmä na Spiši a v Šariši.

 

Viera Zaťková Pališinová, ev. a. v. farárka, CZ ECAV Švábovce | 26.8.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart