< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Ubytovanie účastníkov III. ECD v Lučenci

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že vzhľadom na obmedzené možnosti ubytovania v Lučenci majú účastníci III. ECD v dňoch 29. júna – 1. júla 2012 nasledujúce možnosti:

 

Daniel Szadvári, foreign@ecav.sk | 10.6.2012

viac

Organizačný tím ECD naposledy v Lučenci

Pod vedením prednostu Ing. Igora Kornieta sa 7. júna 2012 na Mestskom úrade v Lučenci konalo posledné zasadnutie organizátorov pred blížiacimi sa III. evanjelickými cirkevnými dňami. V piatok sa niektorí členovia tímu zastavili vo Veľkom Krtíši v súvislosti s pripravovanou III. konferenciou Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 10.6.2012

viac

ITV ECAV - Pozvanie na III. ECD

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike "Spravodajstvo" vás na III. evanjelické cirkevné dni do Lučenca pozýva Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru III. ECD.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 6.6.2012

viac

POZVÁNKA na III. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, srdečne Vás pozývame na III. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 29. júna až 1. júla 2012 v Lučenci pod mottom „Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom“ (Ž 33, 12a).

 

Organizačný výbor III. ECD | 27.5.2012

viac

NA III. ECD k 400. výročiu Katechysmu

Divadelníci z Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku budú reprezentovať svoj seniorát na III. evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci scénickým pásmom „Katechysmus D. M. Luthera Od Trech Super Attendentůw Roku 1612“.

 

Miloš Kovačka, Edita Škodová | 22.5.2012

viac

III. evanjelické cirkevné dni sa blížia

III. evanjelické cirkevné dni sa blížia, a tak časť prípravného tímu zamestnancov GBÚ vycestovala 17. 4. 2012 do Lučenca prerokovať so zástupcami mesta Lučenec, lučeneckého CZ a Novohradského seniorátu organizačné zabezpečenie na úspešné zvládnutie tohto celocirkevného podujatia.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 22.4.2012

viac

Ofera na III. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 11. marca 2012 je určená na podporu III. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú tohto roku konať 29. 6. až 1. 7. v Lučenci.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 28.2.2012

viac

Rokoval ústredný organizačný výbor III. ECD

Prípravný tím III. evanjelických cirkevných dní (ECD), ktoré sa budú konať od 29. júna do 1. júla 2012 v Lučenci a okolitých cirkevných zboroch, sa opäť zišiel 22. februára 2012 na zasadnutí v Lučenci.

 

Dušan Vagaský, predseda ÚOV III. ECD, riaditel@ecav.sk | 24.2.2012

viac

Program III. evanjelických cirkevných dní

Predseda ústredného organizačného výboru predložil generálnemu presbyterstvu na schválenie Program III. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú konať 29. júna až 1. júla 2012 v Lučenci. GP ho 3. 2. 2012 schválilo. Predbežný program podujatia platný po rokovaní ústredného organizačného výboru v Lučenci nájdete tu. Časový harmonogram podujatí III....

 

Dušan Vagaský, predseda ÚOV III. ECD, riaditel@ecav.sk | 24.2.2012

viac

Zasa bližšie k III. ECD v Lučenci

Zasadnutie ústredného organizačného výboru III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci, ako aj III. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí vo Veľkom Krtíši sa konalo 20. januára 2012 vo Veľkom Slavkove. Súčasťou podujatia bol aj pohľad na slnkom zaliate tatranské končiare...

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 25.1.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart