< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Malé javiskové formy na III. ECD

Jedným z programových blokov III. evanjelických cirkevných dní počas sobotného popoludnia 30. júna bol blok malých javiskových foriem pod názvom "Sila slova" v Divadle Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci, kde sa predstavili viaceré súbory a skupiny.

 

Edita Škodová, koordinátorka, media@ecav.sk | 7.7.2012

viac

Scénické oratório Cyril a Metod na III. ECD

Nevšedným zážitkom pre všetkých, ktorí prekonali únavu z horúceho dňa plného rôznorodých podujatí v rámci III. evanjelických cirkevných dní, bolo scénické oratórium zo slovanských dejín Cyril a Metod.

 

Edita Škodová, koordinátorka, media@ecav.sk | 5.7.2012

viac

Deti na III. evanjelických cirkevných dňoch

Organizátori pri príprave III. evanjelických cirkevných dní pamätali aj na deti a pripravili pre ne program, pri ktorom sa mohli zabaviť aj niečo dozvedieť.

 

Štefan Kiss, koordinátor, misia@ecav.sk | 3.7.2012

viac

Z III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci

Slávnostnými službami Božími 1. júla 2012 v Ev. a. v. kostole v Lučenci a ďalších cirkevných zboroch Novohradského seniorátu sa ukončili III. evanjelické cirkevné dni, venované šíreniu zvesti slova Božieho medzi Slovákmi doma i v zahraničí. Na nedeľných službách Božích kázali predstavitelia partnerských evanjelických cirkví zo zahraničia, ktorí sa v piatok a sobotu v Lučenci zúčastnili aj na početných duchovno-kultúrnych aktivitách.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 3.7.2012

viac

Diskusia k evanjelicko-židovskému dialógu

V rámci III. ECD v sobotu 30. 6. 2012 o 14.00 hod. sa v zborovom dome CZ Lučenec bude konať diskusné fórum na tému evanjelicko-židovský dialóg. Pozývame všetkých, ktorí sa o uvedenú problematiku zaujímajú, aby ste si vypočuli zaujímavé názory a pohľady na túto tému.

 

Dušan Vagaský, koordinátor fóra, riaditel@ecav.sk | 26.6.2012

viac

III. ECD – pozvánka na služby Božie, sviatosť Večere Pánovej a biblické hodiny

Bratia a sestry! Verím, že sa mnohí z Vás chystajú na tento víkend práve do Lučenca! Tešíme na spoločné stretnutia, rozhovory, na zaujímavé výstavy, diskusné fóra, vernisáže, prezentácie, predstavenia, vystúpenia, tržnicu duchovných možností, na program pre deti aj na športové podujatia.

 

Oľga Klátiková, koordinátorka duchovných podujatí | 26.6.2012

viac

III. ECD v Dome Matice slovenskej

V rámci programu III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci sa v Dome Matice slovenskej, Rázusova 33, uskutočnia viaceré sprievodné podujatia: vernisáž výstavy, prezentácie kníh, diskusné fórum... Srdečne vás pozývame.

 

Marta Stašiniaková, koordinátorka podujatí, ekonom@ecav.sk  | 26.6.2012

viac

Príďte svedčiť na III. evanjelické cirkevné dni

Pozvanie na III. ECD v Lučenci 29. 6. – 1. 7. 2012 Program III. ECD a sprievodných podujatí Tešíme sa na stretnutie evanjelikov z celého Slovenska i zo zahraničia v Lučenci! Vložené 14. 6....

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru III. ECD | 25.6.2012

viac

Pozvanie na mládežnícke aktivity III. ECD

Milí mladí priatelia, chceme Vás čo najsrdečnejšie pozvať na 3. evanjelické cirkevné dni v Lučenci, kde sa 29. a 30. júna budú konať aj skvelé mládežnícke aktivity. Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) spolu s Novohradským seniorátom pripravili na mládežnícke pódium v letnom amfiteátri v Mestskom parku bohatý program.

 

Ladislav Ontko, predseda SEM | 21.6.2012

viac

Cyril a Metod. Scénické oratório zo slovanských dejín

Pozývame vás na nevšedné predstavenie − rockové oratórium Cyril a Metod, ktoré bude uvedené 30. júna 2012 od 20.30 do 22.30 hod. na hlavnom pódiu na Námestí republiky v Lučenci v rámci III. evanjelických cirkevných dní.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 21.6.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart