< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Pozvanie na IV. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, v dňoch 27. – 29. júna 2014 sa bude konať tradičné podujatie ECAV na Slovensku – IV. evanjelické cirkevné dni. Pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody sa celocirkevné evanjelické dni tentoraz uskutočnia v Tatranskom senioráte, a to v Spišskej Novej Vsi a blízkom okolí. IV. evanjelické cirkevné dni Spišská Nová Ves 27. – 29. 6. 2014

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru IV. ECD | 15.11.2013

viac

Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy Vroclav 2014

Srdečne vás pozývame na Stretnutie kresťanov, ktoré sa uskutoční 4. – 6. júla 2014 vo Vroclave. Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy je pokračovaním stretnutia troch, štyroch a teraz už šiestich národov, ktoré sa v minulosti konalo v Görlitzi, Wiśle, Českom Tešíne, Prahe, Bratislave a Drážďanoch. Stretnutie kresťanov vo Vroclave v r. 2014 bude v poradí už deviatym a záštitu nad ním prijal prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 6.10.2013

viac

Boli sme na III. ECD v Lučenci

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike "Spevokoly CZ" prinášame ako spomienku na III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci 2012 zostrih z programov Východného a Západného dištriktu aj z programu Novohradského seniorátu ECAV na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 16.4.2013

viac

Spišskopodhradská synoda-1614

Štúdia PhDr. Boženy Malovcovej Spišskopodhradská synoda 1614 − zriadenie evanjelickej cirkevnej správy na Spiši a v Šariši vyšla v zborníku Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. 400 rokov evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, Tranoscius...

 

Božena Malovcová, Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad | 1.2.2013

viac

Zvolanie IV. evanjelických cirkevných dní

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 7. 12. 2012 uznesením GP77-7/2012 zvolalo IV. evanjelické cirkevné dni na dni 27. – 29. 6. 2014 do Tatranského seniorátu – konkrétne do regiónu Spiš, kde sa pred 400 rokmi – 22. januára 1614 – konala Spišskopodhradská synoda. Viac

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riadite(at)ecav.sk | 30.1.2013

viac

Ofera na III. evanjelických cirkevných dňoch

Výnos z ofery na službách Božích počas III. ECD v Lučenci vo výške 4620,23 € a 910 dinárov je určený na podporu našej spolupráce so slovenskými evanjelikmi žijúcimi v zahraničí.

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru, riaditel@ecav.sk | 22.7.2012

viac

Mládežnícky program na III. ECD

V rámci 3. evanjelických cirkevných dní bol pripravený i pomerne bohatý program pre mládež, ktorý pozostával z adrenalínových športov, večerných koncertov a mládežníckych služieb Božích. Odohrával sa v letnom amfiteátri v mestskom parku.

 

Laco Ontko, koordinátor, SEM | 12.7.2012

viac

500 rokov reformácie na Slovensku a Evanjelické osobnosti Novohradu na III. ECD

Spoločná vernisáž obidvoch výstav sa konala v rámci III. ECD 29. 6. 2012 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Podujatie moderovala riaditeľka Iveta Kaczárová. Návštevníkom sa prihovorili predseda Synody ECAV Imrich Lukáč a autori výstav. Na klavíri hrala Paulínka Kolesárová z CZ Bratislava-Petržalka.

 

Zora Bakošová, archiv@ecav.sk | 11.7.2012

viac

Turčianski ochotníci reprezentovali na III. evanjelických cirkevných dňoch

Tridsaťjedenčlenná ochotnícka skupina, zložená z členov evanjelických a. v. cirkevných zborov z Príboviec, Martina a Blatnice a podporená detským spevokolom Nezábudky z Necpál, reprezentovala Turčiansky seniorát v rámci III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci so scénickým pásmom.

 

Ľubomír Žila, Príbovce  | 9.7.2012

viac

Hlavné služby Božie na III. evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci

Na Námestí republiky sa v sobotu 30. júna na hlavných službách Božích napriek veľkej horúčave zišlo okolo tritisíc veriacich z celého Slovenska i zo zahraničia. Na televíznych obrazovkách služby Božie sledovali ďalšie tisícky ľudí (podľa informácie z RTVS bola sledovanosť vyššia ako priemerne).

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 9.7.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart