< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

400 rokov od Spišskopodhradskej synody

22. a 23. januára 2014 uplynie 400 rokov od konania pamätnej Spišskopodhradskej synody, ktorá bola zvolaná do Spišského Podhradia v roku 1614, aby podľa príkladu Žilinskej synody (1610) dobudovala evanjelickú cirkevnú správu aj na Spiši a v Šariši.

 

Zora Bakošová, správkyňa archívu, knižnice a registratúry GBÚ, archiv@ecav.sk | 22.1.2014

viac

400 rokov prípravnej porady v Tvarožnej

Rodáci z Tvarožnej vyhlásili rok 2013 za jubilejný rok, aby si pripomenuli dôležité dátumy vzťahujúce sa k tejto obci. Jedným z nich bolo 400. výročie prípravnej porady k Spišskopodhradskej synode 1614. Prípravná porada sa konala v Tvarožnej 4. júla 1613.

 

Andreas Szuttor, Spoločnosť A. E. Mayerhoffera Tvarožná  | 19.1.2014

viac

Pozvánka do Spišského Podhradia 26. 1.

Bratia a sestry, pozývame Vás na spomienkové služby Božie pri príležitosti 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, ktoré sa uskutočnia v Ev. a. v. chráme Božom v Spišskom Podhradí v nedeľu 26. 1. 2014 o 13.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.1.2014

viac

Prijatie k IV. ECD v Spišskej Novej Vsi

Na Radnici v Spišskej Novej Vsi 12. decembra 2013 generálny biskup Miloš Klátik oboznámil primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného s prípravami na IV. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 27. – 29. júna 2014 v Spišskej Novej Vsi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2014

viac

Pozvanie na IV. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, v dňoch 27. – 29. júna 2014 sa bude konať tradičné podujatie ECAV na Slovensku – IV. evanjelické cirkevné dni. Pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody sa celocirkevné evanjelické dni tentoraz uskutočnia v Tatranskom senioráte, a to v Spišskej Novej Vsi a blízkom okolí. IV. evanjelické cirkevné dni Spišská Nová Ves 27. – 29. 6. 2014

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru IV. ECD | 15.11.2013

viac

Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy Vroclav 2014

Srdečne vás pozývame na Stretnutie kresťanov, ktoré sa uskutoční 4. – 6. júla 2014 vo Vroclave. Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy je pokračovaním stretnutia troch, štyroch a teraz už šiestich národov, ktoré sa v minulosti konalo v Görlitzi, Wiśle, Českom Tešíne, Prahe, Bratislave a Drážďanoch. Stretnutie kresťanov vo Vroclave v r. 2014 bude v poradí už deviatym a záštitu nad ním prijal prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 6.10.2013

viac

Boli sme na III. ECD v Lučenci

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike "Spevokoly CZ" prinášame ako spomienku na III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci 2012 zostrih z programov Východného a Západného dištriktu aj z programu Novohradského seniorátu ECAV na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 16.4.2013

viac

Spišskopodhradská synoda-1614

Štúdia PhDr. Boženy Malovcovej Spišskopodhradská synoda 1614 − zriadenie evanjelickej cirkevnej správy na Spiši a v Šariši vyšla v zborníku Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. 400 rokov evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, Tranoscius...

 

Božena Malovcová, Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad | 1.2.2013

viac

Zvolanie IV. evanjelických cirkevných dní

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 7. 12. 2012 uznesením GP77-7/2012 zvolalo IV. evanjelické cirkevné dni na dni 27. – 29. 6. 2014 do Tatranského seniorátu – konkrétne do regiónu Spiš, kde sa pred 400 rokmi – 22. januára 1614 – konala Spišskopodhradská synoda. Viac

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riadite(at)ecav.sk | 30.1.2013

viac

Ofera na III. evanjelických cirkevných dňoch

Výnos z ofery na službách Božích počas III. ECD v Lučenci vo výške 4620,23 € a 910 dinárov je určený na podporu našej spolupráce so slovenskými evanjelikmi žijúcimi v zahraničí.

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru, riaditel@ecav.sk | 22.7.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart