< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

POZÝVAME NA IV. ECD: koncerty pre mládež

Milí mladí priatelia, srdečne Vás pozývame na mládežnícky program, ktorý bude súčasťou hlavného programu IV. evanjelických dní v Spišskej Novej Vsi v dňoch 27. a 28. júna 2014.

 

Spoločenstvo evanjelickej mládeže | 27.3.2014

viac

Tlačovka s generálnym biskupom aj o IV. ECD

Na tlačovej konferencii na Generálnom biskupskom úrade vo štvrtok 6. marca 2014 generálny biskup Miloš Klátik informoval o kontaktoch so zahraničím, ako aj o aktivitách, ktoré ECAV na Slovensku čakajú v najbližšom období, najmä o IV. evanjelických cirkevných dňoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2014

viac

Plagátik k IV. ECD

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť plagátik k IV. evanjelickým cirkevným dňom v Spišskej Novej Vsi, ktorý sme posielali do cirkevných zborov ECAV na Slovensku v hromadnej pošte.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.2.2014

viac

Z ďalšieho zasadnutia k IV. ECD

Na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi sa 17. januára 2014 konalo prípravné rokovanie k IV. evanjelickým cirkevným dňom, ktoré sa uskutočnia 27. – 29. júna 2014 v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.2.2014

viac

Z rokovania s predsedom KSK

Generálneho biskupa Miloša Klátika prijal 27. januára 2014 na Úrade Košického samosprávneho kraja v Košiciach predseda VÚC Zdenko Trebuľa. Na rokovaní sa zúčastnili podpredseda KSK Emil Ďurovčík a predseda ústredného organizačného výboru IV. ECD Dušan Vagaský.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2014

viac

Služby Božie k 400. výročiu Spišskopodhradskej synody

400. výročie konania Spišskopodhradskej synody si pripomenuli evanjelici zo Spiša, Šariša a ďalších východoslovenských regiónov, ktorí zaplnili Evanjelický a. v. chrám Boží v Spišskom Podhradí na spomienkových službách Božích v nedeľu 26. januára 2014 so začiatkom o 13.30 hodine.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.1.2014

viac

400 rokov od Spišskopodhradskej synody

22. a 23. januára 2014 uplynie 400 rokov od konania pamätnej Spišskopodhradskej synody, ktorá bola zvolaná do Spišského Podhradia v roku 1614, aby podľa príkladu Žilinskej synody (1610) dobudovala evanjelickú cirkevnú správu aj na Spiši a v Šariši.

 

Zora Bakošová, správkyňa archívu, knižnice a registratúry GBÚ, archiv@ecav.sk | 22.1.2014

viac

400 rokov prípravnej porady v Tvarožnej

Rodáci z Tvarožnej vyhlásili rok 2013 za jubilejný rok, aby si pripomenuli dôležité dátumy vzťahujúce sa k tejto obci. Jedným z nich bolo 400. výročie prípravnej porady k Spišskopodhradskej synode 1614. Prípravná porada sa konala v Tvarožnej 4. júla 1613.

 

Andreas Szuttor, Spoločnosť A. E. Mayerhoffera Tvarožná  | 19.1.2014

viac

Pozvánka do Spišského Podhradia 26. 1.

Bratia a sestry, pozývame Vás na spomienkové služby Božie pri príležitosti 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, ktoré sa uskutočnia v Ev. a. v. chráme Božom v Spišskom Podhradí v nedeľu 26. 1. 2014 o 13.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.1.2014

viac

Prijatie k IV. ECD v Spišskej Novej Vsi

Na Radnici v Spišskej Novej Vsi 12. decembra 2013 generálny biskup Miloš Klátik oboznámil primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného s prípravami na IV. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 27. – 29. júna 2014 v Spišskej Novej Vsi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart