< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Biblický karneval 2018

„Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení “ - tak znela hlavná myšlienka tohtoročného biblického karnevalu pre deti, ktorý sa konal v CZ ECAV Levice 11. februára 2018 v zborovej jedálni.

 

Marcela Grobařová, CZ ECAV Levice | 19.2.2018

viac

Z obsahu Dúhy - november 2017

Maľované čítanie: Pán Ježiš uzdravuje – Na detskej besiedke: Talitha kumi! – Evanjelické osobnosti: Božena Slančíková-Timrava – Cirkevné sviatky: Pamiatka zosnulých / Advent – Príbeh s domaľovankou: Borisove jahody...

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.10.2017

viac

Stretnutie detí POS 2017

V Starej Turej sa v sobotu 23. septembra 2017 konalo už 5. seniorátne stretnutie detí z Považského seniorátu.

 

Zuzana Havrilová, koordinátorka SSD, námestná farárka CZ Podlužany | 13.10.2017

viac

V septembrovej Dúhe nájdete

V tomto ročníku Dúhy budú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích, tentoraz zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia. Z ďalšieho obsahu: Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Evanjelické osobnosti – Samo Chalupka

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 16.9.2017

viac

Tábory pre deti a mladých z Vranova 2017

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou aj tento rok pripravil pre svojich mladých dva letné tábory, a to anglický biblický tábor a biblický tábor detí a dorastu.

 

Martin Szabo, člen CZ ECAV Vranov nad Topľou | 14.9.2017

viac

Veľké egyptské dobrodružstvo v Púchove

Za prekrásneho slnečného počasia sa v púchovskom zbore uskutočnil v tretí augustový týždeň denný tábor pre deti z detskej besiedky pod názvom Veľké egyptské dobrodružstvo s Jozefom.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 8.9.2017

viac

Všetci sme Božie deti

Služby Božie pri príležitosti nového školského roka sa konali v nedeľu 3. septembra 2017 aj v CZ ECAV Závažná Poruba.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 7.9.2017

viac

6. medzinárodný slovensko-srbský tábor

Začiatkom letných prázdnin pripravil Cirkevný zbor ECAV Podlužany opäť spoločný medzinárodný letný misijný tábor v Račkovej doline pre deti zo Slovenska a Srbska. Stretlo sa na ňom 95 účastníkov, ktorí prežili krásne a požehnané chvíle v blízkosti Božej i tej vzájomnej.

 

Jozef Havrila ml., zborový farár, CZ ECAV Podlužany  | 7.9.2017

viac

Biblický tábor o Martinovi Lutherovi

V CZ ECAV Turany sa konal letný biblický tábor, ktorý bol venovaný osobnosti Martina Luthera. Zúčastnilo sa na ňom 22 detí.

 

Ľubica Gdovinová, CZ ECAV Turany | 16.8.2017

viac

Detský reformačný tábor v Soli

V dňoch 31. 7. –- 3. 8. 2017 sme v CZ Soľ aj tento rok pripravili denný biblický tábor pre asi 30 detí. Keďže si v tomto roku pripomíname jubilejné 500.výročie reformácie, aj téma nášho tábora bola Reformácia a Martin Luther.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 10.8.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart