< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Poďakovanie za úrody v Košiciach

Ekumenická ďakovná bohoslužba – prejav vďaky za úrody zeme, ktorá je v jeseni už tradičnou súčasťou celoročných aktivít Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností v meste Košice –, sa uskutočnila v nedeľu 21. 10. 2018 podvečer v Ev. a. v. chráme Božom na Mlynskej ulici.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 25.10.2018

viac

Misijná konferencia v Liebfrauenbergu

V dňoch 24. až 26. septembra 2018 sa za účastí hostí rozličných konfesií z rôznych častí sveta konala v alsaskej časti Francúzska, v Liebfrauenbergu, konferencia pre misiu, ekuménu a rozvoj.

 

Marcela Kmeťová, Erika Valková-Krišťáková | 17.10.2018

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2018

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor CL, rozmer(at)sekty.sk | 8.10.2018

viac

Vedecký zborník Život v dialógu

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia Miloša Klátika, predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, v úrade generálneho biskupa ECAV na Slovensku a pri príležitosti jeho 55. narodenín bol vydaný vedecký zborník Život v dialógu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.9.2018

viac

Audio Biblia už aj na internete

Slovenská biblická spoločnosť začiatkom septembra sprístupnila audio nahrávky celej Biblie na internete. Audio Bibliu si môžu všetci záujemcovia vypočuť online alebo si môžu stiahnuť mp3 súbory do svojho počítača či mobilu.

 

Katarína Bošková, projektová manažérka, boskova@biblia.sk, 0905 453 731 | 10.9.2018

viac

Ekumenický seminár v Štrasburgu

V dňoch 2. – 9. júla 2018 sa v Štrasburgu konal 52. medzinárodný ekumenický seminár, ktorého téma bola “Fundamentalizmus ako súčasná ekumenická výzva“.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 24.8.2018

viac

Pripravuje sa Rok kresťanskej kultúry 2020

Generálny biskup Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave vojenského ordinára − biskupa Františka Rábeka v súvislosti s pripravovaným Rokom kresťanskej kultúry 2020.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.8.2018

viac

Spomienka v Košariskách 2018

Dňa 21. júla 2018, presne v deň 138. výročia narodenia generála Milana Rastislav Štefánika, som sa z poverenia pána rektora našej akadémie zúčastnil tejto spomienky s kladeným vencov v Košariskách.

 

Viktor Sabo, dekan EPS, AOS v Lipt. Mikuláši | 7.8.2018

viac

Denný detský tábor AOS 2018

Tak ako je prstov na ruke, tak sme aj my na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom roku začali 5. detský denný tábor duchovnej služby pod názvom: Buď apoštol ako apoštol Pavol“. Tábor sa uskutočnil 9. – 13. júla 2018 v priestoroch akadémie.

 

Viktor Sabo, dekan EPS, AOS v Lipt. Mikuláši | 7.8.2018

viac

Pieta a úcta

Počas poľného sústredeného výcviku kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vo VO VP Lešť sme spomínali. S pietou a úctou.

 

Viktor Sabo, dekan EPS, AOS v Lipt. Mikuláši | 7.8.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart