Do služby vstúpili štyria novokňazi

Lucia Fagová, Danica Fojtíková, Eunika Jurková a Samuel Velebír sú štyria novokňazi, ktorí boli 16. septembra 2017 v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici ordinovaní do služby v Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.

Slávnosť ordinácie, ktorú v priamom prenose odvysielala aj verejnoprávna televízia, otvoril príhovorom domáci farár Peter Švehla. Pred prijatím sviatosti Večere Pánovej ordinandov i celé zhromaždenie oslovil biskup Západného dištriktu Milan Krivda, piesňou ich pozdravil spevokol z českého cirkevného zboru Bystřice nad Olší. Ordinačný príhovor mal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Po ňom novokňazi zložili prísahu s rukou položenou na Biblii, dostali požehnanie a napomenutím, založeným na biblických slovách, ich do služby vyslali všetci traja evanjelickí a. v. biskupi.

V mene cirkevného predsedníctva sa novým služobníkom cirkvi prihovorili generálny dozorca Imrich Lukáč a dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Ľubomír Batka. Na záverečnej liturgii sa už podieľali aj ordinovaní novokňazi.

Viac v Evanjelickom poslw spod Tatier č. 37 z 27. septembra 2017

EPST č. 37/2017 | 13.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart