Konfivíkendovka so SEMom vo Veľkom Slavkove

Konfivíkendovky sú vynikajúcou príležitosťou pre cirkevné zbory, aby so svojimi konfirmandmi vycestovali na organizovaný výlet, kde je postarané o program a taktiež sa stretli s inými konfirmandmi. Pôvodná myšlienka je konať takéto stretnutia samostatne pre jednotlivé senioráty, ale dá sa skombinovať aj zostava z rôznych cirkevných zborov, čo má tiež svoje prínosy.

 

Ľuboslav Beňo, farár Rankovce | 24.4.2019

viac

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, kreslený príbeh rodáka z Košarísk

Dňa 4. mája 2019 uplynie 100 rokov od tragického úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika. Všetci sa zhodneme, že je nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. Bol astronóm, vojak, diplomat a spoluzakladateľ spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ale čo ďalej? Aký bol vlastne jeho život? Kde vyrastal? Prečo tak miloval slovenský národ?

 

Lenka Mlčúchová, Nina Abramovičová | 24.4.2019

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2019

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 13. mája 2019 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 24.4.2019

viac

Veľký piatok v Cirkevnom zbore ECAV v Kokave nad Rimavicou

Požehnané pašiové Služby Božie na Veľký piatok prežili veriaci z Cirkevného zboru ECAV v Kokave nad Rimavicou spolu so vzácnymi hosťami - potomkami farárskej rodiny Samuela Bancíka.

 

Katarína Mišanková | 23.4.2019

viac

Ku krvavým atentátom na Srí Lanke

So smútkom a zhrozením sme prijali správy o udalostiach, ktoré sa stali na Srí Lanke v ráno Veľkonočnej nedele. Podľa informácií, ktoré sú v tejto chvíli k dispozícii, pri koordinovanej sérii bombových útokov v troch kresťanských kostoloch a v niekoľkých hoteloch, prišlo o život 359 ľudí, viac ako päťsto je ich zranených. Je nepochybné, že tieto teroristické činy boli podnietené nenávisťou, namierenou proti kresťanom.

 

Predsedníctvo ECAV | 22.4.2019

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, prvá slávnosť veľkonočná 2019

Milí bratia a sestry! Slávime Veľkonočné sviatky. Oslavovať nejakú udalosť znamená nanovo si sprítomniť skutočnosť, ktorá sa stala, vyzdvihnúť jej dôležitosť, aktualizovať jej posolstvo vo svojom živote. Čítanie pašií nás prenáša cez horizont času, aby sme sa stali účastníkmi Ježišovho pašiového príbehu.

 

Predsedníctvo ECAV | 17.4.2019

viac

Vízia 2020 plus 5

Návrh na diskusiu: Pravda, Radosť, Budúcnosť. Do 10. mája 2019 zbierame podnety a pripomienky k tomuto programovému dokumentu.

 

Predsedníctvo ECAV | 17.4.2019

viac

Duchovné cvičenia zamerané na pôst

Duchovní a zamestnanci ekumenickej pastoračnej služby sa raz ročne stretávajú na tzv. duchovných cvičeniach, aby sa spolu zdieľali, povzbudzovali i „napomenuli“, ak by bolo treba, ale hlavne aby sa utvrdili vo viere a spoločnom zápase o záchranu duší príslušníkov ozbrojených zložiek štátu.

 

Ján Ondrejčin | 17.4.2019

viac

Evanjelické noviny - už aj online

Milé sestry, milí bratia v oltárnej službe, milí evanjelici, s radosťou vám oznamujeme, že v týchto dňoch bude na adresy našich cirkevných zborov doručená mimoriadna predveľkonočná zásielka, a to v podobe prvého čísla občasníka– Evanjelické Noviny.

 

media@ecav.sk | 17.4.2019

viac

Pokračovanie projektu Tváre – Hranice – Bratia a sestry

V dňoch 5. až 7. apríla 2019 pokračoval v Banáte medzinárodný projekt Evanjelickej cirkvi a. v. v Rumunsku „Tváre – Hranice – Bratia a sestry“.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.4.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart