Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Krstnú zmluvu potvrdilo v Príbovciach 7 konfirmandov

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach už tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 16. júna 2019, svoju krstnú zmluvu potvrdilo sedem konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedli Marek Szabó a Zuzana Szabóová.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 18.6.2019

viac

Hľadajú učiteľov v kombináciách Matematika – Fyzika

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Fyzika s nástupom od 01.09.2019.

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy | 18.6.2019

viac

Príhovor pri príležitosti inaugurácie prezidentky

Ponúkame vám presné znenie prihovoru generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, ktorý predniesol pri príležitosti inaugurácie prezidentky v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 15.6.2019.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 17.6.2019

viac

Modlili sa za novú prezidentku

Pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnilo slávnostné Te Deum. 15. júna 2019 sa na ekumenickej bohoslužbe slova modlili za Zuzanu Čaputovú aj predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 17.6.2019

viac

Oslava narodenín

On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budoval sa v láske. Ef. 4,16 Každú nedeľu máme v CZ ECAV Liptovský Peter besiedku. Pri plánovaní júnového mesiaca sme sa rozhodli, že 1. sviatok svätodušný si urobíme s detičkami oslavu – oslavu pri príležitosti vzniku Cirkvi.

 

Zuzana Čatlošová, učiteľka náboženstva v Liptovskom Petre | 14.6.2019

viac

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií sa stali obľúbeným podujatím našich evanjelických škôl. Žiaci so svojimi pedagógmi z našich siedmich gymnázií sa stretli na ďalšom, už štvrtom ročníku súťaže. Súťaže sa konali v dňoch 6. – 7. júna 2019 v telocvičniach a na ihriskách v Tisovci za prítomnosti profesionálnych rozhodcov. Žiaci si zmerali sily v športovom zápolení na základe propozícií súťaže v disciplínach: futsal, florbal, volejbal, tenis a crossfit.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie | 13.6.2019

viac

Rómsko-slovenské vydanie Novej zmluvy

Vydavateľstvo Slovenská biblická spoločnosť a občianske združenie Slovo pre Svet na Slovensku za finančnej podpory misijnej organizácie Eastern European Mission reagovali na potrebu vydania Novej zmluvy, ktorá by slúžila rómsky aj slovensky hovoriacim čitateľom. Výsledkom ich spolupráce je dvojjazyčné vydanie obsahujúce slovenský preklad (ekumenická verzia) a rómsky preklad Novej zmluvy.

 

Pavol Krasnocvetov, Slovenská biblická spoločnosť | 13.6.2019

viac

Pochod 100 – 1. trasa

Štyri turistické trasy, ktoré spolu predstavujú 100 km, pripravila Akadémia ozbrojených síl ako pripomienku na 100. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika. Ich organizované absolvovanie je rozložené do termínov 1.6.2019 až 8.5.2020 a tvoria „Pochod 100.“

 

Mgr. Viktor SABO, dekan EPS AOS LM | 13.6.2019

viac

Trojnásobná slávnosť v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích na Svätodušnú nedeľu, dňa 9. júna 2019, sa konala tradične slávnosť konfirmácie. V tomto roku po dvojročnej príprave bolo prijatých 10 mladých ľudí za dospelých členov v evanjelickej cirkvi.

 

Ing. Jakub Rosa | 13.6.2019

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pri tohtoročnom 25. výročí školy zaradilo do svojho programu aj celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V priestoroch jedálne tejto školy sa dňa 4. júna 2019 o 10.00 hod. stretli 69 súťažiaci, víťazi seniorálnych a školských kôl z celého Slovenska na otvorení súťaže.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 13.6.2019

viac

Nová webová stránka

Z dôvodu prípravy novej webovej stránky ECAV, budú všetky zmeny v adresári evidované s oneskorením a uverejňované už na novej stránke. Za trpezlivosť a porozumenie vám ďakujeme.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 18.6.2019

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR, 19.6.2019 o 16:00

V stredu, dňa 19. júna 2019 o 16.00 h sa budú konať evanjelické Služby Božie v kaplnke na Úrade vlády, Námestie slobody 1 v Bratislave. Vykoná ich npor. Milan Bartko, policajný duchovný Úradu EPS MV SR. Srdečne pozývame. Prosím, nezabudnite si vziať občiansky preukaz.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 17.6.2019

viac

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k relácii Reportéri zo dňa 10. júna 2019, odvysielanej v RTVS, na Jednotke

V relácii Reportéri bola odvysielaná reportáž týkajúca sa spoločnosti Reformata spol. s.r.o. Redaktor Juraj Mravec kontaktoval v tejto veci aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka s tým, že dostal tip z prostredia Reformaty spol. s.r.o.

 

Predsedníctvo ECAV | 14.6.2019

viac

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v júni 2019

Uverejňujeme najnovšie informácie o presonálnych zmenách v CZ ECAV v období od 01. 05. 2019 – do 12. 06. 2018. Z dôvodu preklápania informácií na novú webovú stránku, budú zmeny evidované s oneskorením už na novej. Za trpezlivosť a porozumenie ďakujeme.

 

Iveta Potočná, personálne oddelenie | 13.6.2019

viac

Pozývame na pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia pozývajú vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách na ďalší pracovný seminár. Uskutoční sa 24.-25. júna 2019 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 13.6.2019

viac

Dobre vidieť na Misijných dňoch VD

Registrácia na tohtoročné Misijné dni (29.8. - 1.9.2019, Hotel Sorea Ľubovnianské kúpele) je spustená. Aj tento rok je pripravený zaujímavý duchovno - spoločenský program. Ústredná téma 'Dobre vidieť', poukáže na dôležitosť očí v správnom videní sveta, problémov aj pohľadu na seba samých. Kráľ Dávid sa na niekoľko dní stane centrom duchovnej pozornosti.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 11.6.2019

viac

Hľadajú dobrovoľníkov na biblický tábor

Vo Veľkom Slavkove pripravujú v termíne 21.- 26. 07. 2019. biblický tábor pre 30-40 detí z Maďarska, ktoré študujú na slovenských školách. Tábor organizuje Celoštátna Slovenská Samospráva / CSS.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 11.6.2019

viac

Spojme sa pre dobrú vec

Evanjelická materská škola Magdalénka, ktorej zriaďovateľom je Liptovsko-Oravský seniorát, sa snaží získať financie na interaktívnu tabuľu, ktorou chcú u detí rozvíjať informačné kompetencie využiteľné pri ich ďalšom štúdiu na základnej škole. Dajme im svoj hlas :)

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 7.6.2019

viac

Zmena v programe RTVS

Upozorňujeme divákov, že avizované vydanie Televízneho posla venované Wittenbergu a teologickej konferencii bude nahradené v nedeľu 9. 6. 2019 o 13.35 reláciou Obrazy zo života Martina Luthera. Premiéra Televízneho posla (špeciálne wittenberské vydanie) sa presúva na nedeľu 7. 7. 2019.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 5.6.2019

viac

Luther- včera a dnes

Evanjelická bohoslovecká fakulta Vás pozýva na konferenciu Luther: Včera – Dnes, ktorá sa uskutoční 20. júna 2019 v aule EBF UK.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 4.6.2019

viac

Pozývame na kurz cirkevných hudobníkov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na štvordňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku | 25.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart