Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Novoročné prijatie 2017 u prezidenta SR

Prezidentský palác v Bratislave sa aj 12. decembra 2017 stal miestom tradičného novoročného prijatia zástupcov cirkví a náboženských spoločností prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.1.2017

viac

Stretnutie Rimavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V slnečné, no mrazivé nedeľné ráno (− 22 stupňov Celzia) 8. januára 2016, na 1. nedeľu po Zjavení, sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Sobote už o 9.30 hod. zišli rimavskosobotskí evanjelici na ďalšom z radu misijných podujatí k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.1.2017

viac

Zasadal Riadiaci výbor ERC v SR

Prvé zasadnutie RV ERC v SR v tomto roku sa uskutočnilo 9. januára 2017. Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ privítal členov RV predseda ERC a generálny biskup ECAV Miloš Klátik a zaprial im veľa zdravia, šťastia, úspechov a Božieho požehnania v novom roku.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 12.1.2017

viac

Privítanie nového roka v Spišskej Belej

Posledný deň v roku je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a zrekapitulovali odchádzajúci rok. V Spišskej Belej sme privítali nový rok v kostole pri krátkom zamyslení a stíšení.

 

Irena Gemzová, CZ ECAV Spišská Belá | 5.1.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Branislavom Kolénym

Vo veku 86 rokov zomrel v sobotu 17. 12. 2016 evanjelický farár Mgr. Branislav Kolény. Pohrebná rozlúčka sa konala v stredu 21. decembra v chráme Božom v Častkove, kde pôsobil takmer 45 rokov.

 

Viera Juríčková, zborová dozorkyňa, CZ ECAVČastkov | 5.1.2017

viac

Vianočná radosť pre deti v Iloku

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku (Chorvátsko) sa koná veľmi rozsiahla rekonštrukcia kostola, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Aj to spôsobilo obavy, ako zadovážiť vianočné balíčky pre naše deti.

 

Božena a Dušan Sajákovci, ev. a. v. farári v Iloku  | 4.1.2017

viac

Vianočná akadémia žiakov 1. stupňa EZŠ

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Ako to už býva zvykom, žiaci EZŠ v Prešove za pomoci svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili slávnostný program, ktorý odhalil ich umelecké ambície.

 

Ivana Majerníková, Evanjelická základná škola, Prešov | 4.1.2017

viac

Živý betlehem v Kokave nad Rimavicou

Na 1. slávnosť vianočnú, v Deň narodenia Krista Pána, vznikla v Kokave nová tradícia. Ľudia sa zdvihli od štedro prestretých stolov a prišli k evanjelickému chrámu, aby si pozreli živý betlehem.

 

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 4.1.2017

viac

Adventný benefičný koncert v Hrochoti

V 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Hrochoti uskutočnil benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na opravu kostola.

 

Beata Fraňová, zborová farárka CZ ECAV Hrochoť | 4.1.2017

viac

V Slovenskej Vsi obnovili strechu kúrie

Cirkevný zbor Slovenská Ves realizoval v r. 2016 projekt obnovy strechy kúrie – národnej kultúrnej pamiatky. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z vlastných zdrojov a z podpory obce.

 

Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ ECAV Slovenská Ves  | 29.12.2016

viac

Návšteva Bosny a Hercegoviny mala vianočný charakter

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku a ministra obrany SR Petra Gajdoša 20. decembra 2016 v Bosne a Hercegovine mala popri svojej oficiálnej časti - pozdravení slovenských vojakov pôsobiacich v operácii Európskej únie EUFOR ALTHEA - aj svoj duchovný a humanitárny rozmer.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS SR a OZ SR  | 23.12.2016

viac

Stretnutie spevokolov NOS 2016

V sobotu 10. 12. 2016 sa stretlo v Stredných Plachtinciach 8 spevokolov z Novohradského seniorátu. Stretnutie sme začínali úvodným slovom brata seniora Ivana Muchu. Celým podujatím nás sprevádzal brat farár Matej Alcnauer, ktorý má na starosti stretnutia spevokolov Novohradského seniorátu.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár, CZ ECAV Stredné Plachtince, konsenior NOS | 22.12.2016

viac

170. výročie narodenia S. H. Vajanského

Minulý rok sme si pripomenuli 100. výročie od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, básnika, prozaika, politika a publicistu, najstaršieho syna evanjelického farára J. M. Hurbana. Dnes, 16. januára 2017 si pripomíname 170. výročie jeho narodenia.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.1.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 1 − 2017

Milí čitatelia, v novom roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a osobnej spokojnosti. Tešíme sa, že sa budeme týždeň čo týždeň stretávať na stránkach Evanjelického posla spod Tatier. V č. 1 si chceme pripomenúť 40. výročie vydania Charty 77, ktorá kritizovala štátnu moc za nedodržiavanie ľudských práv.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.1.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Zjavení

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová | 14.1.2017

viac

Televízny posol 15. 1.

V nedeľu 15. 1. 2017 o 13:05 na Dvojke si môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 500. výročie reformácie. 25. výročie Evanjelickej diakonie. Cirkevný zbor v Kšinnej. Spomienky Anny Blahovej-Šikulovej na manžela Vincenta. Oxfordský slovník venovaný teológii Martina Luthera.
Repríza: pondelok 16. 1. o 12:40 na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 13.1.2017

viac

SLOVO na 2. nedeľu po Zjavení

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 2. nedeľu po Zjavení 15. 1. 2017 prihovorí Mgr. František Korečko, duchovný správca, Ev. gymnázium J. A. Komenského v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.1.2017

viac

Pozvanie do Spišskej Belej 22. 1.

V nedeľu 22. januára 2017 o 11.00 hod. vás srdečne pozývame na pamiatku posvätenia chrámu v Spišskej Belej, keď si pripomenieme aj 420. výročie úmrtia G. H. Stansitha, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach. V kaštieli v Strážkach bude zaujímavý program.

 

Eva Germanová, zborová farárka, CZ ECAV Spišská Belá | 12.1.2017

viac

Spomienka na Jána Kollára v Prahe

Pozývame vás na pripomienku 165. výročia úmrtia Jána Kollára v nedeľu 22. 1. 2017 o 9.30 hod. na službách Božích v Kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha, aj na pietnu spomienku v pondelok 23. 1. 2017 o 15.00 hod. pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti J. Kollára v ČR, presbyterka Slovenského ev. a. v. CZ v Prahe | 12.1.2017

viac

Sviatočné slovo na ITV na 6. 1. a 8.1.

V rubrike Slovo na týždeň sme pre vás pripravili sviatočné príhovory:
Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2017: doc. ThDr. Peter Gažík, EBF UK, Bratislava
1. nedeľa po Zjavení 8. 1. 2017: Mgr. Andrea Valentová, duchovná správkyňa, Evanjelické gymnázium, Banská...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 4.1.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 11. 1.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 11. 1. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži odborná ekonómka Lýdia Veselá.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 4.1.2017

viac

Pozývame vás do Rimavskej Soboty na 4. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 8. 1.

V nedeľu 8. januára 2017 o 9.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rimavskej Sobote zídu evanjelici z Rimavského seniorátu na ďalšom stretnutí v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.1.2017

viac

Požehnaný nový rok 2017!

Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš!
Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj,
milostivo stráž!

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 31.12.2016

viac

Nová zbierka CPP 5-2016

Dňa 31. 12. 2016 bola publikovaná nová Zbierka cirkevnoprávnych predpisov č. 5/2016, ktorá je zverejnená na našom webe www.ecav.sk v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 31.12.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart