Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV Kremnica

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil a aj zrealizoval v Evanjelickom kostole v Kremnici 1.3. 2019 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorú pripravili ženy zo Slovinska. CZ ECAV na Slovensku v Kremnici sa už dvadsiatykrát zapojil do Svetového dňa modlitieb. Pre členov Evanjelickej cirkvi a. v. a Rímsko - katolíckej cirkvi v Kremnici sa ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb stala neodmysliteľnou aktivitou. Každý rok v Kremnici tak vyjadrujeme v modlitbách podporu ženám, ktoré bohoslužbu pripravili.

 

Božena Schniererová, vedúca SEŽ, CZ ECAV Kremnica | 21.3.2019

viac

Koncert Hommage á Bach

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou a umelecké zoskupenie Musica Poetica Vás pozývajú na Koncert Hommage á Bach venovaný výročiu narodenia J. S. Bacha, ktorý sa uskutoční v nedeľu 31. marca o 16.00 hod. v ev. Chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou.

 

Martin Vargovčák | 21.3.2019

viac

Prezident SR Andrej Kiska navštívil košeckú diakoniu

Hlava štátu – prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska so sprievodom, navštívil v rámci svojho pracovného programu vo štvrtok 14. marca 2019 Ilavský okres, kde sa stretol s predstaviteľmi samospráv z regiónu. V popoludňajších hodinách zavítal aj do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, v ktorom sa uskutočnilo milé stretnutie s jeho obyvateľmi a personálom.

 

Anna Kušnírová, predsedkyňa SR SED | 20.3.2019

viac

Z archívu RTVS

Televízny posol, vysielané 17. 3. 2019

 

media(at)ecav.sk | 20.3.2019

viac

Spomienka na bývalého brata biskupa Pavla Uhorskaia v Tomášovciach.

Pán Ježiš v každej dobe a na každom mieste vzbudí svojich verných služobníkov. Veríme tomuto zasľúbeniu, lebo dejiny kresťanstva nám to plne dokazujú. Medzi takýchto služobníkov možno zaradiť aj bývalého brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia.

 

Michal Gubo – zborový farár | 14.3.2019

viac

6. školská konferencia ECAV

V dňoch 4.-5. apríla 2019 sa v hoteli Satel v Poprade uskutoční 6. školská konferencia ECAV na tému: „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete.“ Prednášať budú prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD., Mgr. Lýdia Naďová a PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 8.3.2019

viac

Svetový deň modlitieb v Banskej Štiavnici

Svetový deň modlitieb, ktorý sa konal v piatok 1. marca 2019 aj v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici, spojil kresťanov bratských cirkví v našom meste v úprimných prosbách k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc ťažko skúšaným ženám v Slovinsku.

 

Janka Bernáthová | 8.3.2019

viac

Vo Zvolene inštalovali novozvolených biskupov a uviedli nového generálneho dozorcu

V sobotu 2. marca sa v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana, a to v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“ Žalm 33, 22

 

Eva Bachletová, mediálna poradkyňa GBU ECAV, foto: Ľubomír Bechný | 6.3.2019

viac

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

Dňa 4. marca 2019 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo historicky druhé stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Stretnutie, ktoré pripravila Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví na Slovensku, sa nieslo v znamení témy „Cirkev a štát“. Zúčastnilo sa ho takmer päťdesiat zástupcov cirkví a náboženských spoločností. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku reprezentovali dôstojní bratia biskupi Ivan Eľko, Slavomír Sabol a Ján Hroboň. Po duchovnom úvode a privítaní prítomných bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským a predsedom Ekumenickej rady cirkví emeritným biskupom Milošom Klátikom, nasledovala diskusia s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a tri odborné prednášky. V závere podujatia prítomní predstavitelia kresťanských cirkví prijali spoločné vyhlásenie.

 

media(at)ecav.sk | 6.3.2019

viac

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

S materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou nie sú spojené len práva, ale aj povinnosti. Právnu úpravu uvedenej oblasti zakotvuje pracovné právo, ako aj právo sociálneho zabezpečenia.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku. | 20.3.2019

viac

OZNAM - Príspevok na rekreáciu

Vážená sestra / Vážený brat. Dňa 23. októbra 2018 NR SR schválila zákon č. 347/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z.(§27 a nasl.) o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Zákonník práce, Zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe a ďalšie. Novela uvedeného zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2019.

 

Finančné a personálne oddelenie Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku | 20.3.2019

viac

Služby Božie z Rožňavy, 24. marec 2019

RTVS - Slovenský rozhlas v nedeľu 24. marca 2019 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z CZ ECAV Rožňava. Kázať bude zborový farár Mgr. Jerguš Olejár; spievať sa budú piesne z ES č. 85, Tranovského kancionál č. 124 na nápev v ES 199, ES 86, Antifóna 31.

 

media(at)ecav.sk | 20.3.2019

viac

Kondolencia pozostalým po leteckej tragédii

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vyslovuje úprimnú sústrasť Antonovi Hrnkovi, poslancovi Národnej rady SR, ktorý stratil pri leteckej tragédii svoju rodinu.

 

Predsedníctvo ECAV | 11.3.2019

viac

Výber z programov RTVS

Výber z programov RTVS v mesiaci marec 2019.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 11.3.2019

viac

Stanovisko k prezidentským voľbám 2019

V súvislosti s voľbami Prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 16.3. a 30.3.2019, vyzývame občanov a členov našej cirkvi, aby sa zúčastnili volieb a využili tak svoje volebné právo. Je to prirodzená súčasť občianskej spoluzodpovednosti a angažovanosti.

 

Predsedníctvo ECAV | 8.3.2019

viac

Vyhlásenie k inštalácii biskupov a uvedenia generálneho dozorcu

V sobotu 2. 3. 2019 sme vo Zvolene prežili duchovne silnú a krásnu slávnosť inštalácie. Účasť bola mohutná. Prišlo množstvo domácich i zahraničných hostí, vyše sto našich bratov a sestier v oltárnej službe aj z iných cirkví, či predstaviteľov štátnej správy a samosprávy. Kostol bol preplnený a i pred ním stál ešte zástup veriacich návštevníkov. Diabol sa postaral, aby túto slávnosť zatemnil a pokúsil sa obrať nás o spoločnú radosť, ktorú sme chceli prežiť.

 

media(at)ecav.sk | 4.3.2019

viac

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky sa budú konať 14. októbra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.Všetky potrebné informácie o farárskej skúške nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku: Cirkevné nariadenie č. 6/91 o farárskej skúške v znení cirkevného nariadenia č. 3/94, 2/00, 9/01, 6/05 a 1/10.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 4.3.2019

viac

Zomrela sestra Ing. Emília Joríková

V nádeji vzkriesenia a večného života v Ježišovi Kristovi oznamujeme evanjelickej verejnosti, že v deň svojich 85. narodenín, dňa 3. marca 2019 si Pán života a smrti povolal k sebe sestru Ing. Emíliu Joríkovú.

 

media(at)ecav.sk | 3.3.2019

viac

Inštalácia novozvolených predstaviteľov ECAV

Už túto sobotu, dňa 2. marca 2019 o 11:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"

 

media(at)ecav.sk | 27.2.2019

viac

Služby Božie s uvedením 2. zväzku knihy „Cirkev v útlaku”

Dňa 2. marca si pripomenieme 100 rokov od narodenia Pavla Uhorskaia, po Nežnej revolúcii prvého generálneho biskupa ECAV. Ordinovaný bol v r. 1942 v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. V nedeľu 3. marca bude v Novom kostole na službách Božích o 10.00 h. predstavený druhý zväzok knihy: Pavel Uhorskai, Cirkev v útlaku.

 

Mgr. Martin Šefranko, námestný farár Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska | 26.2.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart