Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku

Sídlo: Palisády 46, Bratislava
Adresa pre poštový styk: P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava
Telefón: 02/59 201 220 ústredňa
Priame volanie: 02/59 201 + klapka uvedená pri mene volaného
Fax: 02/54 43 05 00
Web:
www.ecav.sk – oficiálna stránka ECAV na Slovensku;
www.evangelical.sk – anglická stránka;
www.evangelische.sk – nemecká stránka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Generálny biskup: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., biskup(at)ecav.sk, 02/59 201 220
Generálny dozorca: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., docimrichlukac(at)gmail.com

Štruktúra Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku

Riaditeľ úradu

244 Ing. Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk, 0918 828 003

Sekretariát

221 Mgr. Juraj Fabrici, sekretár, sekretariat(at)ecav.sk, 0918 828 024
232 Ing. Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk, 0918 828 008
222 Mgr. Oľga Klátiková, námestná farárka na mieste osobnej tajomníčky generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk, 0918 828 002
237 Mgr. Silvia Gdovinová, námestná farárka na mieste biskupskej kaplánky (RD), kaplan(at)ecav.sk; Mgr. Anna Debnárová, námestná farárka na mieste biskupskej kaplánky, kaplangb(at)ecav.sk, 0918 828 006
234 Mgr. Miroslava Horňáková, administratíva (MD), administrativa(at)ecav.sk (čiastočný úväzok)

Finančné a personálne oddelenie

236 RNDr. Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk, 0918 828 014
230 Lýdia Veselá, odborná ekonómka, uctovnik(at)ecav.sk, 0918 828 021
230 Darina Stanová, odborná ekonómka, financie(at)ecav.sk, 0918 828 035
230 Ing. Štefan Sabol, odborný ekonóm, nehnutelnosti(at)ecav.sk, 0918 828 045 (čiastočný úväzok)
233 Mária Lauková, odborná ekonómka, mzdy(at)ecav.sk, 0918 828 018
233 Jana Lauková, odborná ekonómka, mzdy2(at)ecav.sk, 0918 828 017
234 Iveta Potočná, ekonómka, personalne(at)ecav.sk, 0918 828 016

Technické oddelenie

228 Bc. Ivan Debnár, správca informačných sietí, hvps(at)ecav.sk, 0918 828 005
228 Leopold Kulaviak, technicko-hospodársky pracovník, thp(at)ecav.sk, 0918 828 004
220 Ing. Libuša Fagová, pracovníčka ústredne, podatelna(at)ecav.sk, 0918 828 052

Tlačové oddelenie

226 PhDr. Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk, 0918 828 011
226 Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV ECAV, itv(at)ecav.sk, 0918 828 030 (čiastočný úväzok)
229 Mgr. Zora Bakošová, správkyňa archívu, knižnice a registratúry, archiv(at)ecav.sk, 0918 828 019, archív Palárikova 02/20 72 55 79 (čiastočný úväzok)
229 Viera Trebichavská, archív, archiv(at)ecav.sk, 0918 828 007 (čiastočný úväzok)

Zahraničné oddelenie

239 Mgr. Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk, 0918 828 012
239 Mgr. Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk, 0918 828 031

Misijno-vzdelávacie oddelenie

221 Mgr. Štefan Kiss, námestný farár na mieste tajomníka pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk; 0918 828 010
232 Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk, 0918 828 009


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart