< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Programová konferencia zahraničných Slovákov rokovala v Bratislave

Účastníkom Programovej konferencie Svetového združenia Slovákov v zahraničí 9. decembra 2017 v Bratislave sa prihovorili generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch – prezentácia 26. 10.

Bratia a sestry, pozývame Vás na prezentáciu knihy Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch 26. októbra (štvrtok) v Starej Pazove. Kniha pokračovaním známej knihy nášho prvého biskupa Adama Vereša.

 

Svetlana a Igor Feldyovci, Stará Pazova  | 18.10.2017

viac

Letný tábor pokonfirmačnej mládeže

SEAVC v Srbsku už tretíkrát organizovala letný tábor pre dorast a mládež na Slovensku. Konal sa 10. - 16. júla 2017 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci na Myjave.

 

Ján Vida, CZ SEAVC v Srbsku v Petrovci | 9.10.2017

viac

Spomienka na vystúpenie Slovákov v Kovačici

Na Veľvyslanectve Srbskej republiky na Slovensku sa 18. mája 2017 uskutočnila spomienková akadémia „110 rokov kovačického procesu 1907 − 2017“, venovaná aj 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2017

viac

Pomôžte Iločanom

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku v Chorvátsku už viac ako desať rokov požehnane pôsobí náš brat farár Dušan Saják a jeho manželka sestra farárka Božena Sajáková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.5.2017

viac

Oslavy 500. výročia reformácie v Nadlaku

V dňoch 5. a 6. mája 2017 aj Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku v Rumunsku zasvätil 500. výročie reformácie. Na slávnosti sa zúčastnili všetci traja bratia biskupi ECAV na Slovensku.

 

Juraj Dušan Vanko a Ľudovít Bobčok, Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku | 19.5.2017

viac

Spomienka na Martina Morháča v Budapešti

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Budapešti usporiadal 9. apríla 2017 slávnosti k 155. výročiu svojho osamostatnenia. Spojil ich s posvätením náhrobného kameňa a pamätnej tabule seniora Martina Morháča (1864 – 1941).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.4.2017

viac

Strom reformácie v srbskom Erdevíku

Vo Veľkonočný pondelok 17. apríla 2017 sa v Erdevíku − cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku − konala slávnosť pri 500. výročí reformácie. Na farskom dvore pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie − kanadský javor.

 

Ján Vida, zborový farár v Petrovci | 25.4.2017

viac

Nové na ITV - 70. výročie Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Slováci v zahraničí prinášame obrazovú správu z osláv 70. výročie založenia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 10.4.2017

viac

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku 12. 4.

Pozývame vás na prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár a Náš kalendár, ktorá sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej 15 v Bratislave.

 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku | 5.4.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart