< | 1 2 3 4>

V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa

V Kálnici, filiálke CZ ECAV Beckov, 18. marca 2017 inštalovali pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

 

Ružena Bandurová, Kálnica | 23.3.2017

viac

Zo 7. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Banskej Bystrici

Na 2. pôstnu nedeľu 12. marca 2017 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici konalo seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu − ďalšie podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Generálny biskup na nemeckom veľvyslanectve o OBM

V stredu 8. marca 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Joachima Bleickera navštívil Veľvyslanectvo spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Spomienka na obete Caraffovho súdu v Prešove

V 1. pôstnu nedeľu 5. marca 2017 si v Chráme Svätej Trojice v Prešove veriaci na slávnostných službách Božích pripomenuli pamiatku mučených a prvých popravených z roku 1687. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol.

 

Miroslav Čurlík, zborový dozorca, CZ ECAV Prešov  | 10.3.2017

viac

Nová duchovná opera „Hrad prepevný“

Slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička pripravuje k blížiacemu sa 500. výročiu reformácie novú duchovnú operu s názvom Hrad prepevný, venovanú osobnosti Martina Luthera s akcentom na Kristovo posolstvo ľudstvu.

 

Eva Bachletová, eva.bachleova@gmail.com | 6.3.2017

viac

Bardejovská zastávka európskeho kamiónu

V Roku reformácie prechádza Európou modrý kamión, ktorý na svojich zastávkach v rôznych krajinách pripomína, čo sa vo Wittenbergu udialo pred poltisícročím. Jedinou slovenskou zastávkou reformačného kamióna sa stalo mesto Bardejov, kde na námestí parkoval od 10. do 11. februára 2017.

 

-r-, EPST č. 6/2017 | 1.3.2017

viac

Zo 6. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Krupine

„Oslobodení Božou milosťou“ – toto misijné podujatie k 500. výročiu reformácie sa v nedeľu 19. februára 2017 konalo v Krupine. Na seniorálne stretnutie sa sem zišli veriaci z takmer všetkých cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu. Krupina, centrum Hontu, patrí k najstarším kráľovským mestám na Slovensku; mestské privilégiá dostala už v r. 1238.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.2.2017

viac

500. výročie reformácie v Slovenskej televízii

Riaditeľ sekcie programových služieb RTVS – STV Tibor Búza na stretnutí s Predsedníctvom ECAV na Slovensku 9. februára 2017 v budove Slovenskej televízie v Mlynskej doline informoval o štruktúre programov, ktoré odvysielajú pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rimavskej Sobote k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Rimavského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 2.2.2017

viac

Projekt Vyšívaná história ECAV finišuje

V októbri 2016 sa v Bardejove konalo prvé zo seniorálnych stretnutí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“. Pre Spoločenstvo evanjelických žien bolo spojené s prvou verejnou prezentáciou výsledkov ich päťročnej práce na projekte „Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“.

 

Jana Kepplová, autorka námetu projektu  | 2.2.2017

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart