< | 1 2 3 4>

Stretnutie Rimavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V slnečné, no mrazivé nedeľné ráno (− 22 stupňov Celzia) 8. januára 2016, na 1. nedeľu po Zjavení, sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Sobote už o 9.30 hod. zišli rimavskosobotskí evanjelici na ďalšom z radu misijných podujatí k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.1.2017

viac

Z 3. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Gemerskom senioráte

Štyri zapálené sviece na adventnom venci v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave svedčili o tom, že evanjelici z Gemerského seniorátu sa na 3. seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ zišli na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.12.2016

viac

Stretnutie KOS k 500. výročiu reformácie

Na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2016 sa veriaci z Košického seniorátu ECAV na Slovensku zišli v Košiciach na seniorálnom stretnutí, aby si pripomenuli 500. výročie reformácie. Podujatie sa začalo slávnostnými službami Božími a pokračovalo popoludňajším programom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.11.2016

viac

SOLA... Program podujatí ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie

K 500. výročiu reformácie Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku vydal brožúrku "SOLA... Program podujatí Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k 500. výročiu reformácie".

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.11.2016

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2016

Bratia a sestry, aj tento rok sme Vám v hromadnej pošte do CZ 18. 10. 2016 poslali sériu prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2016, ktoré boli vypracované v rámci projektu LUTHEROVA DEKÁDA, schváleného GP ECAV na Slovensku v októbri 2008.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ, misia(at)ecav.sk | 17.11.2016

viac

V Bardejove vyhlásili Rok reformácie

V nedeľu 23. októbra 2016 na slávnostných službách Božích v Bardejove, ktoré v priamom prenose vysielal RTVS – Slovenský rozhlas, pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie slávnostne vyhlásili Rok reformácie. Na evanjelickom cintoríne bol zasadený Strom reformácie č. 150.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.10.2016

viac

Lubina po stopách Dr. Martina Luthera

Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu. Pri tejto príležitosti Cirkevný zbor ECAV Lubina zorganizoval 15. – 18. septembra 2016 zájazd Po stopách Martina Luthera.

 

Eva Juríková, zborová farárka, CZ ECAV Lubina, seniorka POS | 14.10.2016

viac

MISIJNÉ PODUJATIE OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

V ECAV na Slovensku v rámci prípravy na 500. výročie reformácie sa organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov dištriktov, cirkevných škôl, rôznych spoločenstiev a účelových zariadení. Pokiaľ ide o celocirkevné akcie, nimi sa opakovane zaoberá generálne presbyterstvo. Viaceré projekty už boli schválené a realizujú sa, ďalšie sa ešte len pripravujú.

 

Dušan Vagaský, vedúci projektu, riaditel(at)ecav.sk | 9.1.2016

viac

Celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii

V Prešove sa 26. októbra 2015 konalo celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie. Súťaž pripravil misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku. Súťaž je súčasťou projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2015

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2015

Bratia a sestry, ponúkame Vám desať prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2015 na tému Sloboda a služba kresťana – ospravedlnenie a posvätenie v rámci projektu prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda, ktorý schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008: 1. Všeobecnosť hriechu 2.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 2.11.2015

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart