Zmeny do Tranovského kalendára 2018

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 30. 8. 2017 nahlásili zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Zmeny posielajte na adresu media(at)ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

Prosím Vás, pozrite si informáciu o Vašom cirkevnom zbore, ktorá je uvedená v ADRESÁRI na www.ecav.sk.
Nahlasujte mi len to, čo je potrebné doplniť, resp. opraviť v porovnaní s tam uvedenými informáciami.

Pokiaľ ide o e-mailové adresy, na www.ecav.sk uverejňujeme len úradné celocirkevné adresy s koncovkou ecav.sk: pozri
o elektronickej komunikácii
a o individuálnom nastavovaní_e-mailových schránok

Schematizmus do DIÁRA EVANJELIKA sa bude uzatvárať už 15. augusta 2017, preto Vás prosím, keby ste mi zmeny nahlásili čím skôr.

Do schematizmu v Tranovskom ev. kalendári na rok 2018 sa dostanú aj zmeny nahlásené v termíne do 30. augusta 2017, resp. i začiatkom septembra.

Zmeny na webovej stránke www.ecav.sk robím priebežne počas celého rok, preto neváhajte nahlasovať údaje o CZ okamžite po zmene na poste funkcionárov CZ či hodín konania SB.

Ďakujem Vám za spoluprácu!

Vložené 24. 7. 2017

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart