POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni

Milé sestry a vážení bratia! Srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni − celocirkevné podujatie, ktoré sa bude konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojich rukách sú naše časy!“ (Ž 31, 16a).

VI. evanjelické cirkevné dni pripravujeme na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Zvolen, so Zvolenským seniorátom a s mestom Zvolen.

Pozvanie

Prihlasovací formulár pre jednotlivca
Prihlasovací formulár pre skupiny vyplní a pošle len vedúci skupiny

Bratia a sestry, tešíme sa na Vašu účasť na tomto celocirkevnom podujatí!

Oľga Duchová, vedúca organizačného výboru, tajomnik(at)ecav.sk | 17.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart