Prečítajte si EPST č. 10 - 2018

Biblia je knihou kníh, no niekedy jej nerozumejú ani dospelí. Hoci je pre kresťanov výnimočná a chcú ju ako poklad odovzdať ďalšej generácii, je predovšetkým – a sám názov to napovedá – knihou. Ako ju priblížiť deťom? Od akého veku treba dieťa zoznamovať s Bibliou? Na to odpovie téma najnovšieho Evanjelického posla.

Farár Radoslav Grega v homílii k Smrtnej nedeli kladie pálčivú otázku: Kto môže za Ježišovu smrť? V biblickom výklade sa Ľubomír Batka st. zameriava na vody v jazere Betezda.

V Posle sa dočítate aj o tom, aké uznesenia prijali Výbor Združenia evanjelických duchovných.

V pokračovaní cyklu zo života evanjelického farára Ondreja Koča st. sa dozviete, čo prežil na fakulte v päťdesiatych rokoch.

V rozhovore s Emíliou Lúčanskou spomíname na jej manžela, evanjelického farára, ale prezradíme aj to, akú netradičnú formu diakonie ona sama realizuje pre ľudí v ťažkých životných situáciách.

Prinášame vám i článok o Milade Horákovej, ktorá sa stala jedným zo symbolov zločinu komunizmu.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 13.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart