Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach 2018

V týchto dňoch si v CZ ECAV Príbovce pripomenuli viaceré významnejšie udalosti, 235. výročie založenia Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 192. výročie posvätenia chrámu a 117. výročie posvätenia obnoveného chrámu.

 

Ľubomír Žila  | 7.12.2018

viac

Myjavskí konfirmandi pri tabuli padlých v 1.svetovej vojne

11.novembra 2018 o 11.hod.sa rozozvučali zvony po celom svete, aj na vežiach v našej cirkvi, na pamiatku 100. výročia ukončenia 1.svetovej vojny. Vojny, ktorá spôsobila obrovské utrpenie v rodinách, do ktorých sa nevrátili otcovia i synovia, padlí na bojiskách. Preto na ich pamiatku myjavskí katechuméni a konfirmandi po sobotnom vyučovaní položili kytice pod tabule padlých, ktoré sú vo vestibule Mestského úradu na Myjave. Do prachu zabudnutia zapadli...

 

Samuel J. Mišiak | 5.12.2018

viac

Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti - Katowice 2018

"Dať vám budúcnosť s nádejou" (Jeremiáš 29:11) Stretnutie, ktoré zdieľa príbehy a skúsenosti pre našu budúcnosť

 

Svetlana Bartoňová, členka Výboru na ochranu Božieho stvorenstva | 5.12.2018

viac

Kantorský kurz ZVS v Hornej Mičinej

Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divoch! Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! (1. Kron 16, 8-10) Zvolenský seniorát v sobotu 10. 11. 2018 zorganizoval pre zborových kantorov seniorátu kurz, ktorý sa konal v Evanjelickom kostole v Hornej Mičinej. Cieľom kurzu bolo skvalitniť hudobnú zložku služieb Božích a to...

 

Mgr. Ján Čáby, senior ZVS | 23.11.2018

viac

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - 14. november 2018

Dňa 14. novembra 2018 sa v sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave uskutočnilo v poradí už 14. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Na pozvanie bratislavského arcibiskupa – metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského sa na ňom zúčastnil predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik, zástupca generálneho biskupa ECAV na Slovensku Slavomír Sabol,...

 

Dušan Vagaský, GBÚ | 16.11.2018

viac

Cena Mesta Zvolen udelená kňazovi

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Zvolen prežíval 8.novembra 2018 v Divadle JGT vo Zvolene mimoriadnu udalosť. Po prvýkrát v novodobej histórii, bolo udelené najvyššie vyznamenanie Cena Mesta Zvolen kňazovi ,a to nášmu bývalému zborovému farárovi Mgr. Jánovi Podlesnému, ktorý vo Zvolen pôsobil vyše 17 rokov. Tých 17 rokov jeho pôsobenia medzi nami, mu umožnilo stretávať sa a spolupracovať aj s mnohými predstaviteľmi vo verejnom živote. Na slávnostnom...

 

Mgr. Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa Cirkevného zboru ECAV Zvolen | 15.11.2018

viac

V Dolných Salibách si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

28. október bol výnimočným dňom v Dolných Salibách. Duchovný stánok cirkevného zboru oslávil 140. výročie svojho posvätenia. Slávnostným kazateľom na dvojjazyčných jubilejných službách Božích bol emeritný vojenský biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku brigádny generál Dr. Pál Lackner, liturgoval Olivér Nagy zborový farár. Na úvod v podaní dvoch sestier Ibolya Morovics a Vlasty Kasalovej odzneli básne napísané k pamiatke posvätenia chrámu. Cirkevný zbor...

 

Olivér Nagy, CZ Dolné Saliby | 14.11.2018

viac

ZBOROVÝ DEŇ V RÁMCI DŇA POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME - Malá Čalomija

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej Trojici, sviatočný deň, kedy si náš národ pripomínal 100. výročie vzniku Československej republiky, bola v našom Cirkevnom zbore Malá Čalomija milosťou sprevádzaná s výnimočným nádychom. Slávnostné služby Božie pri príležitosti POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME sa niesli v znamení vďačnosti, v rámci ktorých bola spoveď s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej a konal sa v poradí tretí Zborový deň s témou Arménsko -...

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija  | 14.11.2018

viac

MYJAVA V JUBILEJNOM ROKU

ZBOROVÝ DEŇ A VEČERA PÁNOVA V PRESBYTERSKÝCH RODINÁCH

 

Samuel Ján Mišiak, CZ Myjava | 14.11.2018

viac

Modlitbou, nábožnou piesňou a hlasom zvonov spomínali na koniec Veľkej vojny

Aj Závažná Poruba si pripomenula 100 rokov od skončenia Veľkej vojny. V tejto vojne padlo 42 občanov tejto obce. Ich mená sú vytesané na pomníku. V čase vojny sa zlo rútilo na obec samospádom. Na nižnom konci zhoreli štyri domy. Nákazlivá španielka „úradovala“ tak, že v jednom dni sa kopali aj tri hroby. Potom prišlo v roku 1917 sucho. Hrozil hladomor. K tomu prichádzali zmrzačení vojaci z fronty. V nedeľu 11. novembra 2018 o 10.00 hodine sa...

 

Dušan Migaľa | 14.11.2018

viac

Služby Božie v evanjelických kostoloch v Bratislave – Vianoce 2018 a Nový rok 2019

Programy služieb Božích v jednotlivých zboroch v Bratislave

CZ Bratislava LEGIONÁRSKA


POZNÁMKA: Zoznam budeme priebežne aktualizovať....

 

webmaster(at)ecav.sk | 7.12.2018

viac

Misijné materiály k Vianociam 2018

Prinášame Vám misijné materiály k Adventu a Vianociam 2018...

 

Mgr. Štefan Kiss, ev. a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu | 5.12.2018

viac

E-mailová komunikácia - ako na to?

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku ešte stále nie v plnej miere využili možnosť zaregistrovať si bezplatnú úradnú e-mailovú schránku s jednoduchou adresou nazov_zboru@ecav.sk prípadne funkcia@ecav.sk pod doménou ecav.sk.

 

webmaster(at)ecav.sk, media(at)ecav.sk | 3.12.2018

viac

Orgány ECAV - zaktualizované

Zaktualizovanú verziu orgánov ECAV nájdete tu.

Technická poznámka: Ak sa Vám neotvárajú dokumenty v zaktualizovanej verzii, tak si ich ľahko obnovíte stačením tlačidla F5 na stránke zoznamu orgánov. ...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 30.11.2018

viac

Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v RTVS

RTVS na DVOJKE odvysiela na 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2018 o 9.30 hod. služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Veľkom Krtíši. Kázať bude senior Novohradského seniorátu Mgr. Ján Ruman. Spievať sa budú piesne z ES č. 1, 19, 4, A 1 a 5.

 

media(at)ecav.sk | 29.11.2018

viac

Evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády 28. novembra

Bratia a sestry srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR v stredu dňa 28.11.2018 o 16.00 hod.
Kázať bude generálny duchovný plk. ThDr. Marián Bodolló, kantorovať bude sestra Marcela Kmeťová pracovníčka zahraničného odd. GBÚ....

 

Lýdia Veselá, odborný ekonóm | 27.11.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

media(at)ecav.sk | 25.11.2018

viac

5. zasadnutie generálnej synody VELKD

V dňoch 8. až 11. novembra 2018 sa konalo piate riadne zasadnutie 12. generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) vo Würzburgu. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil emeritný biskup Miloš Klátik. Téma tohtoročného zasadnutia synody znela: „Povzbudenie a spolupatričnosť – viera mladých ľudí“.

Na úvod účastníkov privítal prezident generálnej synody Prof. Wilfried Hartmann, za ktorým nasledovala pobožnosť. Večer prvého...

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 21.11.2018

viac

Pozvánka na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018 v Dolnom Kubíne

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín Vás srdečne pozýva na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018.

 

Mgr. Rastislav Stanček | 21.11.2018

viac

Pozvánka na koncert do Dolného Kubína

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dolný Kubín Vás pozýva na koncert dňa 25. novembera 2018 do Evanjelického a. v. kostola so začiatkom o 14:15 hod.

 

Mgr. Rastislav Stanček | 21.11.2018

viac

Televízny posol 25. 11.

RTVS - Slovenská televízia na Dvojke odvysiela v nedeľu 25. 11. 2018 o 13.30 hod. reláciu Televízny posol - magazín zo živote evanjelikov a. v.
Repríza: Dvojka, pondelok 26. 11. 2018 o 13.00 hod. Z obsahu:

 

media(at)ecav.sk | 19.11.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart