Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

K 120. výročiu založenia vydavateľstva Tranoscius

Na 2. nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 sa v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 120. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius. Služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

Veľkonočný večer slova a hudby

„On vstal z mŕtvych“ − práve táto radostná zvesť sa ozývala v Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice v Petržalke v nedeľu 15. apríla 2018. Večer slova a hudby pripravili študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Miroslava Ferencová, 2. roč. EBF UK v Bratislave | 19.4.2018

viac

V Sládkovičove sa stretli Pitvarošania a presídlenci z Maďarska

Na podujatí s názvom Pitvarošské dotyky v Sládkovičove 14. apríla 2018 vystúpili členovia budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a citarovej skupiny Strapce, pôsobiacej pri Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

 

www.oslovma.hu | 19.4.2018

viac

Sľub presbyterov v Príbovciach

V nedeľu 15. 4. 2018, teda presne po šiestich rokoch, sa uskutočnili v ECAV Príbovce slávnostné služby Božie, počas ktorých odovzdali do rúk Pánových štyroch novozvolených funkcionárov cirkevného zboru, ktorí zároveň zložili aj sľub.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 19.4.2018

viac

Ministerka ocenila nášho evanjelického a. v. farára a pedagóga

V Dolnom Kubíne sa 10. apríla 2018 konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala ocenenie 20 najlepším učiteľom a odborným pracovníkom v Žilinskom kraji.

 

Anna Kustrová, CZ ECAV Dolný kubín | 18.4.2018

viac

Z Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V piatok 13. apríla 2018 sa v Stuttgarte konalo rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku na ňom zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 18.4.2018

viac

Zasadnutie seniorálneho konventu GES

V MsKS Dobšiná sa 14. 4. 2018 konalo zasadnutie výročného seniorálneho konventu Gemerského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo 104 konventuálov. Zasadnutie sa začalo biblickým zamyslením, ktoré si pripravil administrátor seniora GES Mgr. Radovan Gdovin.

 

Radovan Gdovin, administrátor seniora GES | 18.4.2018

viac

Duchovná pieseň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

V zborovom dome v Soli sa 7. apríla 2018 konalo seniorátne kolo súťaže Duchovná pieseň. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 17 detí z CZ Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov a Soľ (takmer 100 % nárast).

 

Zuzana Kubačková, vedúca výboru cirkevnej hudby ŠZS | 18.4.2018

viac

Ročenky Slovákov v Maďarsku 2018

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku Náš kalendár a Čabiansky kalendár na rok 2018, ako aj Slovenského svetového kalendára 2018 sa uskutočnila tentoraz v Univerzitnej knižnici v Bratislave v piatok 13. apríla 2018.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.4.2018

viac

Súd priznal cirkvi kompenzáciu

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu priznal Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nárok na náhradu škody v súvislosti s prenájmom nehnuteľností, ktoré podliehajú regulovanému nájomnému.

 

Zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 17.4.2018

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2018

Upozorňujeme na nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike náboženských hnutí a siekt. Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 16.4.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Veľkej noci 22. apríla 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.4.2018

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 25. 4. 2018

Bratia a sestry,
srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 25. apríla 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR. Ako kantor poslúži Ján Benka, samostatný referent Ústredia EPS OS a OZ SR.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

SCHEMATIZMUS ECAV NA SLOVENSKU 2018

Bratia farári a sestry farárky,
ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste už poslali overené a doplnené informácie do Schematizmu ECAV 2018. Prosíme Vás, aby ste svoje úradné fotografie posielali na adresu media@ecav.sk. Vopred ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

Evanjelické služby Božie z Košíc 22. 4.

RTVS – SRo v Rádiu Slovensko 22. apríla 2018 o 9.05 hod. odvysiela priamy prenos zo služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Košiciach. Kázať bude ev a. v. farár Mgr. Stanislav Kocka. Spievať sa budú piesne z ES č. 214, 475,197, 229, A 57.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

Slovo na 3. nedeľu po Veľkej noci 22. 4.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 22. apríla 2018 na 3. nedeľu Veľkej noci prihovorí Mgr. Jaroslav Kopčok, farár v Hložanoch, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni

Milé sestry a vážení bratia!
Srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni − celocirkevné podujatie, ktoré sa bude konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojich rukách sú naše časy!“ (Ž 31, 16a).

 

Oľga Duchová, vedúca organizačného výboru, tajomnik(at)ecav.sk | 17.4.2018

viac

Farárske skúšky 2018

Farárske skúšky sa budú konať 11. októbra 2018 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. 8. 2018. Vložené 4. 4. 2018 Prehľad študijnej literatúry a požiadaviek na farársku skúšku 2018
...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.4.2018

viac

Služby Božie z L. Mikuláša na DVOJKE 15. 4.

RTVS – STV na Dvojke 15. apríla 2018 o 9.30 hod. v priamom prenose odvysiela služby Božie z Ev. kostola v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 120. výročia založenia Tranoscia. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.4.2018

viac

Nové na ITV - POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni 2018

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vás v rubrike Kresťanská kultúra generálny biskup Miloš Klátik pozýva na VI. evanjelické cirkevné dni 29. 6. - 1. 7. 2018 do...

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 12.4.2018

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2018

Milí bratia farári, milé sestry farárky,
generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 14. mája 2018 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Prihlásiť sa môžete do 7. mája 2018.
Registrácia: od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Hlavná prednáška: „Štát a...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 12.4.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart