Voľby ECAV na Slovensku 2018 - termíny

1. Voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018. Výsledky volieb budú vyhlásené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 13. júla 2018 a oznámené na stránke www.ecav.sk.

2. Voľby dištriktuálneho dozorcu VD sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Východného dištriktu 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

Ďalšie informácie o voľbách Predsedníctva ECAV na Slovensku.

Viac o voľbách sa dočítate v Evanjelickom posle spod Tatier, na www.zdecav.sk a na www.vdecav.sk


Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 1. polrok: 16,90 €.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart