Uznesenia GP k voľbám P-ECAV 2012

Generálne presbyterstvo, ktoré zasadalo 3. februára 2012, prijalo nasledujúce uznesenia týkajúce sa volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku v r. 2012. Výpis uznesení

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 27.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart