Schválené pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV 2012

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 3. 2. 2012 schválilo Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku. Generálny biskupský úrad najneskôr 16. apríla 2012 oficiálne písomnou formou oznámi predsedníctvam všetkých cirkevných zborov rozhodnutie GP o vypísaní volieb a rozpošle im tieto Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart