Odvolanie voči uzneseniu konventu VD

Predsedníctvo ECAV na Slovensku poslalo 12. septembra 2018 predsedníctvam cirkevných zborov ECAV list, v ktorom ich informuje o podaní odvolania voči uzneseniu konventu Východného dištriktu ECAV ohľadom volieb.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart