Kandidáti do Predsedníctva ECAV – životopisy

V nadväznosti na kandidačnú poradu 10. 5. 2012 a po získaní súhlasu od všetkých kandidátov (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) uverejňujeme životopisy kandidátov na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Kandidáti pre voľbu generálneho biskupa ECAV na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. - (životopis a súhlas)
2. Mgr. Boris Mišina - (životopis), (súhlas)

Kandidáti pre voľbu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. Ing. Ján Brozman - (životopis), (súhlas)
2. Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. - (životopis a súhlas)

Podľa Pokynov pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku, ods. 8 „Kandidáti na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu majú možnosť do 31. mája 2012 poslať na adresu Generálneho biskupského úradu „Osobné stanovisko kandidáta k službe“, ktorú chcú zastávať (tzv. volebný program) v rozsahu 3600 znakov. Osobné stanoviská kandidátov na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ktorí využijú túto možnosť, budú zverejnené na našej webovej stránke www.ecav.sk 1. júna 2012.

Voľby sa budú konať v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v niektorom z nasledujúcich termínov podľa rozhodnutia zborového presbyterstva: 10. júna 2012, 17. júna 2012 alebo 24. júna 2012.

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart