„Na slovíčko s kandidátmi”

Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska (KEI VS) vás pozýva na diskusné fórum o aktuálnych otázkach, problémoch a potrebách života ECAV na Slovensku 1. júna 2012 (piatok) o 18.00 hod. v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove.

Pozvanie do diskusie prijali kandidáti na generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloš Klátik a Boris Mišina a kandidáti na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Ján Brozman a Imrich Lukáč. Moderátorom večera bude Marián Damankoš.

Priebeh diskusie bude sprostredkovaný aj cez LIVE internetové vysielanie. Online prenos bude sprístupnený cez link: http://dd2011.hostujem.sk/

Do diskusie sa bude možné zapojiť kladením otázok z publika aj e-mailovou formou.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 29.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart