< | 1 2 | >

Uznesenie Generálneho presbyterstva 48-5-2011 zo dňa 7. 10. 2011

Pre potreby cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov tu uvádzame úplné znenie uznesenia GP 48/5-2011 zo dňa 7. októbra 2011 týkajúce sa prípravy volieb 2012. Obdobne budeme na tejto stránke zverejňovať aj všetky ostatné informácie, ktoré prijme generálne presbyterstvo alebo iný orgán ECAV k budúcoročným voľbám....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 12.11.2011

viac

Cirkevný zákon č. 11 - 1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách ...

Voľby predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku upravuje Cirkevný zákon č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevných zákonov 2/95, 7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03, 4/04, 5/05, 6/08, 1/10 a 1/11 (ďalej len zákona).

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.11.2011

viac

Prehľadný harmonogram volieb 2012

V prílohe tu uvádzame prehľadný harmonogram volieb predstaviteľov ECAV. Upozorňujeme, že tento harmonogram je záväzný len pre voľby predsedníctva ECAV. Pre voľby predsedníctiev seniorátov a predsedníctiev dištriktov tu uvedené termíny len orientačné a príslušné presbyterstvá si ich môžu (majú) upraviť podľa vlastných...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.11.2011

viac

Organizačné zabezpečenie volieb predsedníctva ECAV na Slovensku a ostatných predstaviteľov ECAV na Slovensku v roku 2012

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 7. 10. 2011 prerokovalo Organizačné zabezpečenie volieb predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a ostatných predstaviteľov ECAV na Slovensku v roku 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.11.2011

viac

< | 1 2 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart