Zasadla Generálna synoda VELKD

V dňoch 3. – 5. novembra 2016 sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie 12. generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) v Magdeburgu. Za ECAV na Slovensku sa ňom na pozvanie VELKD zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

Úvodnou pobožnosťou poslúžil generálny tajomník Spolku Martina Luthera Michael Hübner. Následne všetkých synodálov a vzácnych hostí privítal predseda synody prof. Wilfried Hartmann.

Témou tejto synody bola „Európa v solidarite – evanjelicko-luteránske impulzy“. K aktuálnej európskej problematike migrantov,azylovej politike a integrácii diskutovali v pódiovej diskusii traja viceprezidenti Svetového luteránskeho zväzu: biskupka Evanjelickej cirkvi v Nórsku Helga Haugland Byfuglien (viceprezidentka za severnú Európu), krajinský biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Frank Otfried July (viceprezident za strednú Európu) a biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamás Fabiny (viceprezident za východnú Európu).

Informácie o práci výborov predniesli predseda Výboru pre dialóg Christian Schad, ktorý hovoril na tému „Posilnenie radosti z ekumény“, a predseda Výboru Catholica Dr. Karl-Hinrich Manzke, v príspevku na tému „Nechať sa stále premieňať stretnutím s inými ľuďmi a spoločným svedectvom viery“.

Predsedajúci biskup VELKD a krajinský biskup Gerhard Ulrich sa synodálom a hosťom prihovoril v príspevku na tému „Boh je ako žeravá pec plná lásky“.

Rannou pobožnosťou v záverečný deň rokovania poslúžil biskup Evanjelickej cirkvi vo Fínsku Matti Reppo.

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 7.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart