Z predvalného zhromaždenia SLZ 2017

V meste Höör na juhu Švédska sa od 31. januára do 3. februára 2017 konalo Európske predvalné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Zišlo sa na ňom asi 90 zástupcov z troch európskych regiónov: región strednej a východnej Európy, západnej Európy a severnej Európy.

V programe predvalného zhromaždenia diskusie boli na hlavnú téma 12. valného zhromaždenie SLZ „Oslobodení Božou milosťou“ s tromi podtémami: „spása nie je na predaj; stvorenie nie je na predaj a ľudské bytosti nie sú na predaj“, ako aj na tému úlohy európskych cirkví v súčasnosti. Za ECAV na Slovensku sa na predvalnom zhromaždení zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik a tajomníčka pre zahraničie Lucia Martonová.

„Zapálený za cirkev a svet – toto charakterizuje Svetový luteránsky zväz ako svetové spoločenstvo cirkví,“ povedal generálny tajomník Martin Junge v úvodnom príhovore na predvalnom zhromaždení. Vo svojej prezentácii predstavil históriu SLZ a Svetový luteránsky zväz označil ako „spoločenstvo v Kristovi, ktoré sa snaží o spravodlivosť, mier a zmierenie vo svete“. Hlavným povolaním SLZ už pri jeho založení v roku 1947 bolo prinášať pokoj a spájať cirkvi, aby zmiernili utrpenie núdznych a slúžili ľuďom, ktorí sa museli vysťahovať zo svojich obydlí. Poukázal na spoločné vyhlásenie SLZ a Svetovej rady cirkví z posledného týždňa, že niet pochýb o tom, že utečenci pred vojnou potrebujú byť chránení. Táto ochrana najzraniteľnejších ľudí je morálnou povinnosťou aj medzinárodným právom. Pripomenul, že utečenec má právo na ochranu bez ohľadu na svoje náboženské vyznanie. Luteránske cirkvi chcú byť viac než len cirkvi v jednotlivých krajinách, ony chcú tvoriť jeden celok, aby spoločne svedčili o pretvárajúcej Božej láske.

Generálny tajomník hovoril o tom, čo SLZ a cirkvi, ktoré sú v ňom združené, vykonali počas uplynulých rokov, pričom venoval pozornosť aj príspevku žien a mladých ľudí a ich začleneniu do spoločenstva, ktoré je požehnaním a zárukou budúcnosti luteránskych cirkví. Členské cirkvi SLZ podporujú ordináciu žien do služby. Výročie reformácie neznamená len hovoriť o reformácii a histórii luteránskej cirkvi, ale aj oboznamovať sa s príbehmi známych žien reformácie a žien vo vedúcich pozíciách v cirkvi a s ich prínosom pre luteránske spoločenstvo ako celok.

Arcibiskupka Švédskej cirkvi Antje Jackelén privítala zástupcov na začiatku rokovania aj počas slávnostných služieb Božích, ktoré sa konali v miestnom evanjelickom kostole. Služby Božie boli významnou súčasťou predvalného zhromaždenia, rovnako ako aj ranné a večerné zamyslenia, ktoré boli venované jednotlivým témam rokovania. Arcibiskupka Jackelén kázala na text z Evanjelia podľa Jána 20, 19 – 31 o Ježišovi a neveriacom Tomášovi. Venovala sa významu slova učeníctvo v dnešnej cirkvi a spoločnosti. Povedala , že naše krajiny, rovnako aj cirkev v týchto dňoch ohrozujú „štyri nebezpečné „P“: teda polarizácia, populizmus, protekcionizmus a post-pravda (podľa Oxfordského slovníka slovo roka 2016). „Je potrebné poznávať zraneného Boha, aby sme prekonali násilie, zvlášť tie druhy násilia, ktoré tak často sprevádzajú vieru človeka v to, čo je posvätné. Obraz Božieho stvorenia je skreslený násilím a zneužívaním, extrémistickou ideológiou v mene náboženstva, stratou dôstojnosti, stratou biodiverzity, pomalou reakciou na klimatické témy, zväčšovaním rozdielov medzi ľuďmi, ako aj systematickým vyhlasovaním lži za pravdu, “ povedala. Nasledovať Krista znamená rozpoznávať a chápať utrpenie a zraniteľnosť, lebo „misia Ježiša Krista je misiou raneného Boha, nie Jeho slávy“.

Počas rokovania sme si vypočuli prednášky na témy Európske výzvy a úloha cirkví (rev. Rüdiger Noll, Nemecko), Spása nie je na predaj (arcibiskup Urmas Viilma, Estónsko), Stvorenie nie je na predaj (biskup Gerhard Ulrich, Nemecko), Ľudské bytosti nie sú na predaj (rev. Einar Tjelle, Nórsko), Sebapochopenie luteránskeho spoločenstva (Minna Hietamäki, Fínsko), Záväzok cirkví týkajúci sa programu do roku 2030 pre udržateľný rozvoj (Julia Brümmer, Švajčiarsko). Po prednáškach nasledovala diskusia v menších pracovných skupinách. V panelovej diskusii s viceprezidentmi SLZ strednú a východnú Európu zastupoval biskup Tamás Fabiny, severské krajiny biskupka Helga Haugland Byfuglien a západnú Európu Klaus Rieth v zastúpení biskupa Franka O. Julyho. V rámci predvalného zhromaždenia sa stretli aj ženy a skupina mladých reformátorov, ľudí vo veku do 30 rokov, ktorí prerokovávali otázky a témy, ktoré ich najviac trápia a ktoré by mohli zmeniť a ovplyvniť.

V predposledný deň stretnutia sme medzi sebou privítali biskupa Burgerta Branda z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Namíbii (DELK), ktorý spolu so svojou manželkou predstavil krásy ich krajiny, ale aj problémy, ktoré ich sužujú, najmä nedostatok vody. Informovali aj o prípravách na 12. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa bude konať v máji 2017 v ich hlavnom neste Windhoek.

Na programe posledného dňa rokovania boli záverečné správy z rokovania, správa mladých zástupcov cirkví a napokon záverečná správa z Európskeho predvalného zhromaždenia SLZ. Rokovanie bolo ukončené spoločnými službami Božími, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil biskup z Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamás Fabiny. Sviatosť Večere Pánovej prisluhoval spolu s biskupkou Evanjelickej cirkvi na Islande Solveigou Larou Gudmundsdóttir.

Pripomíname, že Európske predvalné zhromaždenie SLZ v roku 2010 sa konalo v Bratislave a hostiteľskou cirkvou bola ECAV na Slovensku.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart